Építési beruházás - 138483-2016

Normál nézet megjelenítése

21/04/2016    S78

Magyarország-Budapest: Iskolaépületek kivitelezése

2016/S 078-138483

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: Kovácsics András
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Telefon: +36 14714334
Fax: +36 14714103

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnsk.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: költségvetési szerv
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: sport
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Izsák Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03391
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Izsák
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Izsákon megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: Izsák közigazgatási területén fekvő 1817, 1818, 1819, 1920 helyrajzi számú telkek egyesítésével kialakított Hrsz: 1817 számú ingatlan.

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Izsákon megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45214200 Iskolaépületek kivitelezése, 45214210 Elemi iskola építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 2 950 065 152 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára (HUF). Súlyszám 65
2. Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkára (HUF). Súlyszám 10
3. A Döntés – előkészítő tanulmány szakmai kidolgozottsága. Súlyszám 25
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
75-15-2500
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 203-367961 20.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
9.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető)
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 2 950 065 152 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Összegezés (eljárás eredményéről) megküldésének napja: 2015. március 09.
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: West Hungária Bau Kft. középvállalkozás és Fejér-b.á.l. Zrt. középvállalkozás
Ajánlattevők neve, címe:
— ZÁÉV Építőipari Zrt.,8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., Magyarország,
— Penta Industry Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Magyarország,
— Aktuál Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61., Magyarország,
— West Hungária Bau Kft. (konzorciumvezető) 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Magyarország és FEJÉR-B.Á.L. Zrt. 8086 Felcsút, Fő út 217. Magyarország közös ajánlattevők.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.4.2016