Leveringen - 13851-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Antrim: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 008-013851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service
Maple House, 45 Bush Road
Antrim
BT41 2PX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Belfast Health and Social Care Trust
Trust Headquarters, A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road
Belfast
BT9 7AB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Northern Health and Social Care Trust
Trust Headquarters, Bretten Hall, Bush Road
Antrim
BT41 2RL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
South Eastern Health and Social Care Trust
Trust Headquarters, Ulster Hospital, Upper Newtownards Rd
Belfast
BT16 1RH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Southern Health and Social Care Trust
Trust Headquarters, Craigavon Area Hospital, 68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Western Health and Social Care Trust
Trust Headquarters, Altnagelvin Area Hospital, Glenshane Road
Londonderry
BT47 6SB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Ambulance Service Trust
Knockbracken Healthcare Park, Saintfield Road
Belfast
BT8 8SG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Fire and Rescue Services
1 Seymour Street
Lisburn
BT27 4SX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Business Services Organisation
2 Franklin Street
Belfast
BT2 8DQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Regional Health and Social Care Board
12-22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Blood Transfusion Service
Lisburn Road
Belfast
BT9 7TS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Guardian Ad Litem Agency
Centre House, 79 Chichester Street
Belfast
BT1 4JE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Medical and Dental Training Agency
Beechill House, 42 Beechill Rd
Belfast
BT8 7RL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Practice and Education Council for Nursing and Midwifery
Centre House, 79 Chichester St
Belfast
BT1 4JE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Patient Client Council
1st Floor, Ormeau Baths 18 Ormeau Avenue
Belfast
BT2 8HS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Public Health Agency
Linenhall Street Unit, 12-22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
NI Regulation and Quality Improvement Authority
9th Floor Riverside Tower, 5 Lanyon Place
Belfast
BT1 3BT
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sourcing.PaLSCapital@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Defibrillators and Associated Equipment [1718997]

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Defibrillators and Associated Equipment [1718997]

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 150 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Ambulance/Transport Defibrillator Monitor

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
33100000
33172200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillators and associated equipment [1718997]

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated total value for lot 1 as per the Contract Notice 2018/S 167-379994 excluding VAT was 5 550 000,00 GBP which includes the initial 2 year period 2 775 000,00 GBP with provision to extend for a period of up to 24 months 2 775 000,00 GBP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Hospital Defibrillator Monitor

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
33100000
33172200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillators and associated equipment [1718997]

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated total value for lot 2 as per the Contract Notice 2018/S 167-379994 excluding VAT was 1 400 000,00 GBP which includes the initial 2 year period 700 000,00 GBP with provision to extend for a period of up to 24 months 700 000,00 GBP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Professional Responder Defibrillator Monitor

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
33100000
33172200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillators and Associated Equipment [1718997]

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated total value for lot 3 as per the Contract Notice 2018/S 167-379994 excluding VAT was £1,080,000.00 which includes the initial 2 year period 540 000,00 GBP with provision to extend for a period of up to 24 months 540 000,00 GBP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Automated External Defibrillator

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
33100000
33172200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Defibrillators and Associated Equipment [1718997]

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated total value for lot 4 as per the Contract Notice 2018/S 167-379994 excluding VAT was 120 000,00 GBP which includes the initial 2 year period 60 000,00 GBP with provision to extend for a period of up to 24 months 60 000,00 GBP.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 167-379994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Ambulance/Transport Defibrillator Monitor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sisk Healthcare UK Ltd t/a Cardiac Services
6 Wildflower Way
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890669000
E-mail: orders-ni@cardiac-services.com
Fax: +44 2890687100
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Services NI Ltd
81 Sydenham Road
Belfast
BT3 9DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890582999
E-mail: info@medilinkservices.com
Fax: +44 2890582900
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 550 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 550 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Hospital Defibrillator Monitor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sisk Healthcare UK Ltd t/a Cardiac Services
6 Wildflower Way
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890669000
E-mail: orders-ni@cardiac-services.com
Fax: +44 2890687100
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Oxygen Care Ltd
Wildflower Way Boucher Road
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890665539
E-mail: sale@oxygen-care.ie
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Services NI Ltd
81 Sydenham Road
Belfast
BT3 9DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890582999
E-mail: info@medilinkservices.com
Fax: +44 2890582900
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiotec
Unit 31 Innotec Drive
Bangor
BT19 7PD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2891226116
E-mail: sales@cardiotec.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norso Medical Ltd
70 Mallusk Enterprise Park
Newtownabbey
BT36 4GN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890343927
E-mail: keithwonnacott@norsomedical.co.uk
Fax: +44 2890950797
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Professional Responder Defibrillator Monitor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sisk Healthcare UK Ltd t/a Cardiac Services
6 Wildflower Way
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890669000
E-mail: orders-ni@cardiac-services.com
Fax: +44 2890687100
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Oxygen Care Ltd
Wildflower Way Boucher Road
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890665539
E-mail: sale@oxygen-care.ie
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Services NI Ltd
81 Sydenham Road
Belfast
BT3 9DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890582999
E-mail: info@medilinkservices.com
Fax: +44 2890582900
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norso Medical Ltd
70 Mallusk Enterprise Park
Newtownabbey
BT36 4GN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890343927
E-mail: keithwonnacott@norsomedical.co.uk
Fax: +44 2890950797
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 080 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 080 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Automated External Defibrillator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Reliance Medical Ltd
Reliance Medical West Avenue Talke
Stoke-on-Trent
ST7 1TL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8456448808
E-mail: contract.opportunities@reliancemedical.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sisk Healthcare UK Ltd t/a Cardiac Services
6 Wildflower Way
Belfast
BT12 6TA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890669000
E-mail: orders-ni@cardiac-services.com
Fax: +44 2890687100
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Services NI ltd
81 Sydenham Road
Belfast
BT3 9DJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890582999
E-mail: info@medilinkservices.com
Fax: +44 2890582900
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiotec
UNIT 31 Innotec Drive
Bangor
BT19 7PD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2891226116
E-mail: sales@cardiotec.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norso Medical Ltd
70 Mallusk Enterprise Park
Newtownabbey
BT36 4GN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890343927
E-mail: keithwonnacott@norsomedical.co.uk
Fax: +44 2890950797
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In section 1.2, it is stated that this procurement is a joint procedure and contract award is by a Central Purchasing Body. This contract. is not a joint contract, it is a Central Purchasing Body Contract operated by business services organisation procurement and logistics service on behalf of the participants listed in section 1.1. The Contracting Authorities will identify the Most Economically Advantageous Tender(s) (MEAT) on the basis of the of “Best Price-Quality Ratio” submission(s), once full compliance has been demonstrated with all of the elements of the specification and any other requirements as listed in the Tender Documentation. Details of the evaluation process incorporating price and compliance are provided as part of the Tender Evaluation Methodology and Marking Scheme (TEMMS) (SS20b). The figure shown in II.1.7. will be used in the assessment of issues relating to materiality should they arise during the period of the Contract. Please note Notice Number in the OJ S: 2018/S 176-398866 is a previous publication concerning this procedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service
Antrim
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019