Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 138606-2021

19/03/2021    S55

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 055-138606

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

3 – Karcag elkerülő út

Hivatkozási szám: EKR001331002020
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő feladata a Karcag elkerülő út bekötésének vizsgálata az M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti gyorsforgalmi útszakaszhoz, tanulmányterv, környezeti hatástanulmány és KBHV elkészítése, illetve a szükséges engedélyek beszerzése.

Nyertes ajánlattevő feladata a Karcag keleti elkerülő út (3401 j. út – M4 közötti szakasz) vonatkozásában Tanulmányterv és Környezeti Hatástanulmány elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése 2x1 sávos főúti kialakítást figyelembe véve hozzávetőlegesen 12 km hosszon. A tervezés során ki kell térni az elkerülő út helyi, városi úthálózatához való csatlakozási lehetőségekre is, illetve az országos közutak kapcsolatának megteremtésére, valamint az M4 gyorsforgalmi út közvetlen kapcsolatának megteremtésére is, figyelembe véve az ütemezett megvalósítás lehetőségeit.

Nyertes ajánlattevő feladata az M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti szakaszon, a Karcag térségét érintő 2x2 sávos rész-szakasz vonatkozásában, mintegy 22 km hosszon új Tanulmányterv elkészítése, amely ismételten megvizsgálja a korábban elkészített hasonló tanulmányok alapján kialakult nyomvonalat, továbbá új, lehetséges nyomvonalakra tesz javaslatot a 4. sz. főút, illetve annak környezetében, illetve új Környezeti Hatástanulmány (KHt) és KBHV elkészítése, amely a Tanulmányterv által feltárt nyomvonalakra vonatkozóan a természeti értékek, környezeti hatások, a vízelvezetések koncepcióját, az új nyomvonalak műszaki paramétereit vizsgálja, továbbá a forgalomnagyság becslésre is adatokat szolgáltat a KHt-ra vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal, szükséges esetén pedig új környezetvédelmi engedély megszerzése. Csomópontok várható mennyisége 2 db.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 227 920 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Karcag elkerülő út bekötésének vizsgálata az M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti gyorsforgalmi útszakaszhoz, tanulmányterv, környezeti hatástanulmány és KBHV elkészítése, illetve a szükséges engedélyek beszerzése.

Nyertes ajánlattevő feladata a Karcag keleti elkerülő út (3401 j. út – M4 közötti szakasz) vonatkozásában Tanulmányterv és Környezeti Hatástanulmány elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése 2x1 sávos főúti kialakítást figyelembe véve hozzávetőlegesen 12 km hosszon. A tervezés során ki kell térni az elkerülő út helyi, városi úthálózatához való csatlakozási lehetőségekre is, illetve az országos közutak kapcsolatának megteremtésére, valamint az M4 gyorsforgalmi út közvetlen kapcsolatának megteremtésére is, figyelembe véve az ütemezett megvalósítás lehetőségeit.

Nyertes ajánlattevő feladata az M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti szakaszon, a Karcag térségét érintő 2x2 sávos rész-szakasz vonatkozásában, mintegy 22 km hosszon új Tanulmányterv elkészítése, amely ismételten megvizsgálja a korábban elkészített hasonló tanulmányok alapján kialakult nyomvonalat, továbbá új, lehetséges nyomvonalakra tesz javaslatot a 4. sz. főút, illetve annak környezetében, illetve új Környezeti Hatástanulmány (KHt) és KBHV elkészítése, amely a Tanulmányterv által feltárt nyomvonalakra vonatkozóan a természeti értékek, környezeti hatások, a vízelvezetések koncepcióját, az új nyomvonalak műszaki paramétereit vizsgálja, továbbá a forgalomnagyság becslésre is adatokat szolgáltat a KHt-ra vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal, szükséges esetén pedig új környezetvédelmi engedély megszerzése. Csomópontok várható mennyisége 2 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, a KM 1. részében meghatározott szakembereken túli szakemberek szakmai tapasztalata. Összesen Súlyszám: 32 / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő vízépítési tervező szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db – max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő természetvédelmi szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db – max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő zaj és rezgésvédelem szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db – max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő közúti biztonsági auditor szakember országos közútra vonatkozó KBHV elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db – max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A KM 1. részében, az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember szakmai tapasztalata, illetve az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti további szakember vállalása. Összesen súlyszám: 18 / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 3.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett, alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (TT darabszáma, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő további 1 fő tervező szakember megajánlása (igen/nem) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részekre bontás kizárásának indoka: a tanulmányterv, a hozzá kapcsolódó környezeti hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése komplex, egymástól nem elválasztható munkák összessége.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-614285
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

3 – Karcag elkerülő út

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internetcím: http://www.utiber.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internetcím: http://www.pannonway.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári út 17–19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 227 920 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitási eljárás.

Közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (konzorciumvezető) (1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 13842217-2-41.) és Roden Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám utca 13., adószám: 10624672-2-42.) közös ajánlattevők,

2. TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (konzorciumvezető) (1145 Budapest, Gyarmat utca 30., adószám:12602908-2-42.), UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bornemissza tér 12., adószám: 12108129-2-43.) és Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1., adószám:13260534-2-43.) közös ajánlattevők

3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (konzorciumvezető) (1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószám: 10554885-2-43, UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19., adószám: 10867156-2-43), és Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószám: 13099581-2-20)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2021