Lieferungen - 13862-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Końskie: Erdgas

2019/S 008-013862

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zespół Opieki Zdrowotnej
00000002426
ul. Gimnazjalna 41B
Końskie
26-200
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Kruk
Telefon: +48 413902314
E-Mail: jkruk@zoz.konskie.pl
Fax: +48 413902319
NUTS-Code: PL72

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zoz.konskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E.

Referenznummer der Bekanntmachung: DSUiZP 252/JK/31/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy, o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 562 493.68 PLN / höchstes Angebot: 1 591 382.78 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy., o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850 kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

Szacowany pobór paliwa gazowego rozbity na miesiące w okresie trwania umowy [kWh]

Styczeń – 1460000

Luty – 1250000

Marzec – 1200000

Kwiecień – 800000

Maj – 550000

Czerwiec – 450000

Lipiec – 450000

Sierpień – 450000

Wrzesień – 500000

Październik – 930000

Listopad – 1200000

Grudzień – 1350000

2.2 Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.

2.3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 188-424428
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polen
E-Mail: przetargiod@pgnig.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse: www.pgnig.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 640 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 921 867.23 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 04587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 04587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019