Bunuri - 138826-2018

30/03/2018    S63

Italia-Ispra: Servicii de închiriere, instalare, întreținere și asistență pentru dozatoare proaspete de apă potabilă

2018/S 063-138826

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-F-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3291
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de închiriere, instalare, întreținere și asistență pentru dozatoare proaspete de apă potabilă

Număr de referinţă: JRC/IPR/2018/R.I.4/0030/OC
II.1.2)Cod CPV principal
42912300 Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Ofertantul câștigător va presta un serviciu all-inclusive pentru închirierea de noi distribuitoare de apă. Utilizatorii vor fi personalul JRC din Ispra și eventualii lor vizitatori. Contractul trebuie să presteze suficiente verificări pentru a asigura un nivel ridicat al calității apei potabile furnizate, continuitatea serviciului, întreținerea și asistență adecvate pe tot parcursul duratei de viață, în conformitate cu reglementările naționale și regionale în vigoare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42912300 Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
42215000 Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau a băuturilor
42968100 Distribuitoare de băuturi
51514110 Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), Italia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de închiriere, instalare, întreținere și asistență pentru dozatoare proaspete de apă potabilă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3291

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/05/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/05/2018
Ora locală: 14:00
Locul:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), Italia — reception, sala 7.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2018