Servicii - 138828-2018

30/03/2018    S63

Belgia-Bruxelles: Furnizare și actualizare de date pentru secțiunile referitoare la cerințe și taxe ale site-ului serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene

2018/S 063-138828

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Trade, Directorate A - Resources, Information and Policy coordination
Adresă: CHAR 7/173
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Head of Unit DG Trade A3
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare și actualizare de date pentru secțiunile referitoare la cerințe și taxe ale site-ului serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene

Număr de referinţă: 2018/A3/A11
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiectiv furnizarea și actualizarea de date pentru secțiunile referitoare la cerințe și taxe ale site-ului și bazei de date ale serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene. Datele livrate trebuie să ofere o gamă completă a actualelor cerințe generale și specifice produselor ale UE (lotul 1) și a taxelor și accizelor statelor membre (lotul 2) pentru toate produsele care figurează pe lista tarifelor vamale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare și actualizare de date pentru secțiunea referitoare la cerințe a site-ului și bazei de date ale serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ofertantul va trebui să furnizeze și să actualizeze date pentru secțiunea referitoare la cerințe a site-ului serviciului Trade Helpdesk. Secțiunea conține o prezentare generală a procedurilor de import la nivelul UE și la nivelul statelor membre, cerințe generale în materie de import aplicabile tuturor produselor, cerințele specifice la nivelul UE și la nivelul statelor membre atunci când acestea se aplică anumitor bunuri care figurează pe lista tarifelor vamale. Aceasta include, de asemenea, autoritățile competente relevante din cele 28 de state membre ale UE responsabile cu procedurile de import și cu aspectele specifice produselor legate de bunurile importate și comercializate în țară. Pe parcursul perioadei de licitație, contractantului i se poate solicita să compileze informații suplimentare privind accesul pe piața UE pentru exportatori din țări terțe și/sau informații relevante pentru , importatorii din UE, de exemplu o listă a produselor interzise pe piețele statelor membre, fișe explicative privind legislația specifică produselor, de exemplu dispoziții privind etichetarea pentru anumite grupe de produse sau să furnizeze informații practice referitoare la modalitatea de import al anumitor produse în UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul ar trebui să intre în vigoare la data de 1.1.2019 și poate fi reînnoit de două ori pentru a acoperi anul 2020 și, respectiv, 2021.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare și actualizare de date pentru secțiunea referitoare la taxe a site-ului și bazei de date ale serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ofertantul va trebui să furnizeze și să actualizeze date pentru secțiunea referitoare la taxe a site-ului serviciului Trade Helpdesk. Secțiunea conține o prezentare generală a impozitării interne la nivelul UE și la nivelul statelor membre. Aceasta furnizează cotele interne de impozitare ale celor 28 de state membre ale UE pentru fiecare produs care figurează pe lista tarifelor vamale și informații suplimentare privitoare la cazurile în care se aplică aceste cote (note de subsol). Aceasta include, de asemenea, detaliile de contact ale autorităților competente din fiecare stat membru al UE și specificitățile legate de TVA și de accize pentru fiecare stat membru al UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul ar trebui să intre în vigoare la data de 1.1.2019 și poate fi reînnoit de două ori pentru a acoperi anii 2020 și, respectiv, 2021.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
01/07/2018

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2018