Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 138910-2018

TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia138910-2018
PDData publikacji30/03/2018
OJNumer wydania Dz.U. S63
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany28/03/2018
DTTermin składania ofert15/05/2018
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45222000 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL84
IAAdres internetowy (URL)http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE