Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 138918-2022

Submission deadline has been amended by:  222190-2022
16/03/2022    S53

Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 053-138918

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA MARIBOR
Nacionalna identifikacijska številka: 5883369000
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438119/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI Slovenija
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni natečaj za NOVO BRV ČEZ MARIBORSKI OTOK

Referenčna številka dokumenta: 4102-527/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

NOVA BRV ČEZ MARIBORSKI OTOK

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajni pogoji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Skladno z natečajni pogoji.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/05/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

1. nagrada 8.000 EUR

2. nagrada 6.400 EUR

3. nagrada 4.800 EUR

tri priznanja po 2.400 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

10 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): GREGOR REICHENBERG, Dipl. Ing. Republika Avstrija, podžupan MOM
Član (naročnik): dr. SAMO MEDVED, univ. dipl. inž. grad., podžupan MOM
Član (naročnik): JELENKO AČANSKI, univ.dipl.inž.gradb.
Namestnik članov (naročnik): mag. TOMAŽ KANCLER, univ. dipl. inž. arh.
Podpredsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): DENIS ROVAN, mag. inž. arh.
Član (IZS): mag. BOŠTJAN DONŠA, univ. dipl. gosp. Inž.
Namestnica člana (ZAPS): ALENKA PADEŽNIK, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik člana (IZS): dr. KSENIJA GOLOB, univ. dipl. gosp. Inž.
Poročevalec A (ZAPS): KLEMEN VODNIK, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec za konstrukcijo (IZS): ALEŠ BERKOPEC, univ. dipl. inž. grad.
Poročevalec KA (ZAPS): ROBERT GOSTINČAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za konstrukcijo/ investicijo (IZS): ALJOŠA KLOBUČAR, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenka za geotehniko (IZS): KSENIJA ŠTERN, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.
So-skrbnik natečaja: ALJOŠA KLOBUČAR, univ. dipl. inž. grad.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet 7. 4. 2022 ob 14.00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 21. 4. 2022

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 28. 4. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 5. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 5. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 19. 5. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 16. 6. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA MARIBOR
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/03/2022