Leveringen - 13906-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reagentia en contraststoffen

2019/S 008-013906

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Romania
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Bucureşti
021105
Roemenië
Contactpersoon: Mihai Dan Caloinescu
Telefoon: +40 212010980/3915
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Fax: +40 213186095
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mateibals.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi și consumabile de laborator

Referentienummer: AP-1-24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In cadrul procedurii vor fi achizitionati diferiti reactivi de laborator in vederea efectuarii analizelor.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 38 340.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microplăci cu 96 godeuri

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 1 800 buc.

CS: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 600 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 600 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 5 070 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii autoadezive de acoperire plăcuțe cu 96 godeuri

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 1 800 buc.

CS: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 600 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 600 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 1 560 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesoriu platformă pentru 24 tuburi de 1,5/2 mL compatibil cu vortex-mixerul Corning LSE

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 800 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro-Coloană Cromatografică Fază staționară C4

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 9 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro-Coloană Cromatografică Fază staționară fenil

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 9 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tub recoltare coagulare plastic de 2,7 ml cu perete dublu

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 9 000 buc., cant. est. max. = 324 000 buc.

CS: cant. est. min. = 4 000 buc., cant. est. max. = 54 000 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 54 000 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 48 600 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capace pentru plăci cu 96 godeuri

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 600 buc.

CS: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 200 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 200 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 2 880 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii autoadezive pentru plăci PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 600 buc.

CS: cant. est. min. = 100 buc., cant. est. max. = 200 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 200 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 1 363 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesoriu platformă pentru 8 tuburi de 15/12 mL compatibil cu vortex-mixerul Corning LSE

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 800 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Greutate 20 mg pentru verificare balanță

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 1 400 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi de 5 ml

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 35 000 buc.

CS: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 2 000 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 000 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 600 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sticlă fază mobilă 100 ml cu dop

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 12 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 6 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 6 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 420 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placă adaptoare pentru vortex

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 200 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plăci cu 96 godeuri volum mare

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 60 buc., cant. est. max. = 540 buc.

CS: cant. est. min. = 60 buc., cant. est. max. = 180 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 180 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 6 150 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vârfuri de pipetă de 300μL

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 10 buc., cant. est. max. = 180 buc.

CS: cant. est. min. = 10 buc., cant. est. max. = 60 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 60 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 2 400 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi Falcon de polipropilenă 12 x 75 mm cu capac, sterile

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 3 000 buc.

CS: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 1 000 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 1 000 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 1 952 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suport de burete pentru vortexare tuburi de 6 mm diametru

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 3 buc.

CS: cant. est. min. = 1 buc., cant. est. max. = 2 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 2 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 140 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi Falcon de polistiren 12 x 75 mm cu capac, sterile

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 3 000 buc.

CS: cant. est. min. = 500 buc., cant. est. max. = 1 000 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 1 000 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 1 952 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rapid Plasma Reagin RPR și TPHA

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

17.1) Rapid Plasma Reagin RPR; u.m. = kit cu 500 teste.

AC: cant. est. min. = 2, cant. est. max. = 72.

CS: cant. est. min. = 2 buc., cant. est. max. = 12 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 12 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 2 400 RON fara TVA.

17.2) TPHA.

AC: cant. est. min. = 5, cant. est. max. = 180.

CS: cant. est. min. = 5 buc., cant. est. max. = 30 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 30 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 3 150 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plăci PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AC: cant. est. min. = 50 buc., cant. est. max. = 600 buc.

CS: cant. est. min. = 50 buc., cant. est. max. = 200 buc.

Cant. est. a celui mai mare CS = 200 buc. Val. est. a celui mai mare CS = 4 230 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit-uri de testare rapidă

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime estimate, in conformitate cu prevederile Anexei 2 a Caietului de sarcini.

21.1) Kit pentru determinarea infecțiilor virale cu virusul gripal tip A&B;

21.2) Kit de testare toxicologică cu test de sarcină integrat;

21.3) Kit pentru determinarea simultană a virusurilor RSV și Adeno;

21.4) Kit pentru determinarea virusului Adeno;

21.5) Kit pentru determinarea Rotavirus;

21.6) Kit pentru determinarea bacteriei streptococului Beta-hemolitic din Grupul A Lancefield;

21.7) Kit pentru determinarea Norovirus Genogrup I+II;

21.8) Kit pentru determinarea Enterovirus;

21.9) Kit pentru determinarea Chlamydia pneumoniae IgM;

21.10) Kit pentru determinarea Mycoplasma pneumoniae IgM.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2701
Perceel nr.: 20
Benaming:

Tub recoltare coagulare plastic de 2,7 ml cu perete dublu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novaintermed S.R.L.
Romania
Drumul Potcoavei nr. 5A, Voluntari
Pipera
Roemenië
Telefoon: +40 314011090
E-mail: licitatii-team@novaintermed.ro
Fax: +40 314011089
NUTS-code: RO322

Internetadres: www.novaintermed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 600.00 RON
Laagste offerte: 142 560.00 RON / Hoogste offerte: 142 560.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2695
Perceel nr.: 4
Benaming:

Plăci cu 96 godeuri volum mare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Antisel Ro S.R.L.
Romania
Str. Budila nr. 12, sector 2
București
024095
Roemenië
Telefoon: +40 213001112
E-mail: antisel@antisel.ro
Fax: +40 213101118
NUTS-code: RO

Internetadres: www.antisel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 090.00 RON
Laagste offerte: 25 303.80 RON / Hoogste offerte: 25 303.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2700
Perceel nr.: 19
Benaming:

Folii autoadezive pentru plăci PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dexter Com S.R.L.
Romania
Aleea Pantelimon nr. 16, sector 2
București
022406
Roemenië
Telefoon: +40 2122369
E-mail: dexter@itcnet.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dextercom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dialab Solutions
Romania
Str. Albac nr. 11, sector 1
București
011607
Roemenië
Telefoon: +40 213322534
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Fax: +40 213322292
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 089.00 RON
Laagste offerte: 3 480.00 RON / Hoogste offerte: 3 894.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2697
Perceel nr.: 12
Benaming:

Sticlă fază mobilă 100 ml cu dop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tunic Prod S.R.L.
Romania
Aleea Mizil nr. 62
București
030614
Roemenië
Telefoon: +40 213221516
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Fax: +40 213225672
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.tunic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 340.00 RON
Laagste offerte: 11 337.12 RON / Hoogste offerte: 11 337.12 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2694
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vârfuri de pipetă de 300 μL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Antisel Ro S.R.L.
Romania
Str. Budila nr. 12, sector 2
București
024095
Roemenië
Telefoon: +40 213001112
E-mail: antisel@antisel.ro
Fax: +40 213101118
NUTS-code: RO

Internetadres: www.antisel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dexter Com S.R.L.
Romania
Aleea Pantelimon nr. 16, sector 2
București
022406
Roemenië
Telefoon: +40 2122369
E-mail: dexter@itcnet.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dextercom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 200.00 RON
Laagste offerte: 3 114.00 RON / Hoogste offerte: 4 726.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2696
Perceel nr.: 6
Benaming:

Tuburi Falcon de polipropilenă 12 x 75 mm cu capac, sterile

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Antisel Ro S.R.L.
Romania
Str. Budila nr. 12, sector 2
București
024095
Roemenië
Telefoon: +40 213001112
E-mail: antisel@antisel.ro
Fax: +40 213101118
NUTS-code: RO

Internetadres: www.antisel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novaintermed S.R.L.
Romania
Drumul Potcoavei nr. 5A, Voluntari
Pipera
Roemenië
Telefoon: +40 314011090
E-mail: licitatii-team@novaintermed.ro
Fax: +40 314011089
NUTS-code: RO322

Internetadres: www.novaintermed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 712.00 RON
Laagste offerte: 5 940.00 RON / Hoogste offerte: 8 520.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2689
Perceel nr.: 17
Benaming:

Rapid Plasma Reagin RPR și TPHA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tody Laboratories Int
Romania
Str. Vadul Moldovei nr. 0212690000
București
014033
Roemenië
Telefoon: +40 212690000
E-mail: contact@todylaboratories.com
Fax: +40 212690641
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.todylaboratories.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 300.00 RON
Laagste offerte: 29 520.00 RON / Hoogste offerte: 29 520.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2699
Perceel nr.: 18
Benaming:

Plăci PCR compatibile cu platforma CFX96 (Biorad)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dialab Solutions
Romania
Str. Albac nr. 11, sector 1
București
011607
Roemenië
Telefoon: +40 213322534
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Fax: +40 213322292
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 690.00 RON
Laagste offerte: 11 400.00 RON / Hoogste offerte: 11 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2702
Perceel nr.: 21
Benaming:

Kit-uri de testare rapidă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rebemedical S.R.L.
Romania
Str. Intrarea Nicolae Iorga nr. 75B
Chiajna
077040
Roemenië
Telefoon: +40 742113135/+40 372717226
E-mail: rebemedical@yahoo.com
Fax: +40 372871622
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 938 200.00 RON
Laagste offerte: 5 938 200.00 RON / Hoogste offerte: 5 938 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3002
Perceel nr.: 21
Benaming:

Kit-uri de testare rapidă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rebemedical S.R.L.
Romania
Str. Intrarea Nicolae Iorga nr. 75B
Chiajna
077040
Roemenië
Telefoon: +40 742113135/+40 372717226
E-mail: rebemedical@yahoo.com
Fax: +40 372871622
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 938 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 880.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2990
Perceel nr.: 17
Benaming:

Rapid Plasma Reagin RPR și TPHA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tody Laboratories Int
Romania
Str. Vadul Moldovei nr. 0212690000
București
014033
Roemenië
Telefoon: +40 212690000
E-mail: contact@todylaboratories.com
Fax: +40 212690641
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.todylaboratories.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 520.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
I.N.B.I.M.B. — Compartiment Juridic
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Bucureşti
021105
Roemenië
Telefoon: +40 212010980/3951
E-mail: craluca@mateibals.ro
Fax: +40 213186095

Internetadres: www.mateibals.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019