Dienstleistungen - 139161-2023

07/03/2023    S47

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2023/S 047-139161

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-070218)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781401096
Postanschrift: Termalna 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-028
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lewandowska
E-Mail: info@termymaltanskie.com.pl
Telefon: +48 612226101
Fax: +48 612226157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.termymaltanskie.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TM/pn/02/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu „Termy Maltańskie”

położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej nr 1 (dalej jako „Kompleks”), na który składają się budynki (dalej jako

„Obiekt”), baseny zewnętrzne, tereny zielone, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne tereny zewnętrzne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-070218

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską i potwierdza datę otwarcia ofert tj. 03.03.2023r.

Jest:

Data: 08/03/2023

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2023r. o godzinie 10:15

UWAGA: W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

Powinno być:

Data: 03/03/2023

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2023r. o godzinie 10:15

UWAGA: W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii