Lieferungen - 13920-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Nowy Sącz: Dienste in Verbindung mit Netzwerkverwaltungssoftware

2019/S 008-013920

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Nowy Sącz
33-300
Polen
Kontaktstelle(n): Zespół Zamówień Publicznych
Telefon: +48 184486600
E-Mail: zzp@nowysacz.pl
Fax: +48 184437863
NUTS-Code: PL218

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nowysacz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aktualizacja i uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP.271.1166.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72511000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zamawiający dzieli zamówienie na części, zwane dalej „Zadaniami” tj.:

1) Zadanie I – Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2) Zadanie II – Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 166 684.17 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48514000
48310000
48316000
48317000
48991000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres Zadania obejmuje:

1. Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2. Wymagania dla oprogramowania zawarte są w Załączniku nr 1 do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48310000
48514000
48316000
48317000
48991000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres Zadania obejmuje:

1. Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2. Wymagania dla oprogramowania zawarte są w Załączniku nr 2 do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Podstawa prawna

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Uzasadnienie wyboru trybu

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (ZZP.271.895.2018) nie wpłynęła żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zadanie I

Zamawiający po analizie oferty złożonej w postępowaniu stwierdził, iż w pkt. 3 Załącznika nr 1 do specyfikacji w pozycji „Opis typu licencji” Wykonawca zaproponował licencję „Microsoft Office H&B OEM”, która nie spełnia wymogu wskazanego w tym punkcie w zakresie „prawa do przenoszenia licencji pomiędzy komputerami”. Reasumując powyższe Zamawiający stwierdził, iż oferta Wykonawcy jest sprzeczna z treścią specyfikacji co stanowi niezgodność z ustawą (w zakresie dotyczącym art. 82 ust. 3 ustawy). Z uwagi na to oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp.

Zadanie II

Zamawiający po analizie oferty złożonej w postępowaniu stwierdził, iż w pkt. 1 Załącznika nr 2 do specyfikacji w pozycji „Nazwa” Wykonawca zaproponował m.in. licencje „B. Win Sever Std Core 2 SL BOX”, która nie spełnia wymogu wskazanego w tym punkcie w zakresie „Licencja dożywotnia na czas nieokreślony wpisana w systemie zarządzania MPSA lub Select PLUS na koncie Zamawiającego”, jako że licencje BOX pudełkowe, nie mogą być zarządzane w systemie MPSA. Reasumując powyższe Zamawiający stwierdził, iż oferta jest sprzeczna z treścią specyfikacji co stanowi niezgodność z ustawą (w zakresie dotyczącym art. 82 ust. 3 ustawy). Z uwagi na to oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
A.P.N. Promise S.A.
Domaniewska 44A
Warszawa
02-672
Polen
Telefon: +48 223551600
E-Mail: przetargi@promise.pl
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 155 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 146 326.95 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z umieszczeniem ich w sieciowym systemie zarządzania licencjami (na koncie Zamawiającego) MPSA (Microsoft Products and Services Agreement)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
A.P.N. Promise
Domaniewska 44A
Warszawa
02-672
Polen
Telefon: +48 223551625
E-Mail: przetargi@promise.pl
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 292.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 357.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019