Usługi - 139382-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
NDNr dokumentu139382-2017
PDData publikacji13/04/2017
OJDz.U. S73
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV90000000 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
OCPierwotny kod CPV90000000 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90610000 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
RCKod NUTSPL127
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE