Tjenesteydelser - 140038-2023

08/03/2023    S48

Danmark-Valby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 048-140038

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 013-035186)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: HTN@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

02.19 Fagsystemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder Rammeaftale 02.19 Fagsystemer, om levering af færdigudviklede IT-fagsystemer (Services), der er egnet til brug af SKI's kunder, dvs. i den danske offentlige sektor. SKI's kunder omfatter kommuner, regioner, statslige myndigheder samt øvrige offentlige institutioner, organer og virksomheder, fx forsyningsvirksomheder, jf. nærmere i bilag A. Det er frivilligt for kunderne at benytte Rammeaftale 02.19. Når en kunde vælger at benytte Rammeaftale 02.19, skal IT-fagsystemet leveres som software as a service (SaaS). Det betyder, at kunden får adgang til at bruge IT-fagsystemet, mens dette ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af en serviceleverandør, eller af serviceejerens underleverandør. Rammeaftale 02.19 er opdelt i 24 delaftaler, herunder 10 delaftaler i del I, der er målrettet ikke-kommunale kunder, og 14 delaftaler i del II, der er målrettet kommunale kunder. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale, og tildeles til flere leverandører.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 013-035186

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 16/03/2023
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 16/03/2023
Tidspunkt: 13:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

SKI forlænger tilbudslisten som følge af, at SKI vil uploade en ny version af bilag C. SKI forventer at uploade den nye version af bilag C i begyndelsen af uge 10.