Gradnje - 140166-2023

08/03/2023    S48

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

2023/S 048-140166

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Nacionalna identifikacijska številka: 5539153000
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Ela Senica
E-naslov: ela.senica@ssrs.si
Telefon: +386 14710525
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ssrs.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih del v najemnih stanovanjih po posameznih regijah

Referenčna številka dokumenta: JN 13/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Goriška in Gorenjska regija

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 4
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2022/S 204-577426

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN 13/2022
Št. sklopa: 2
Naslov:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
07/10/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1338919000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 33A
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 166 043.36 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/03/2023

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Goriška in Gorenjska regija

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih del v najemnih stanovanjih po posameznih regijah

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 4
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 188 106.17 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1338919000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 33A
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Na seznamu so dela, ki so se naknadno izkazala za nujno potrebna kot posledica rušitvenih del, saj predhodnih sondaž ni bilo mogoče izvesti.

Zaradi tako naknadno ugotovljenega dejanskega stanja na terenu- stanovanjih na posameznih lokacijah, bo potrebno izvesti nekatera dodatna, pozneje naročena dela s strani naročnika, ki so hkrati tudi nujna za ustrezno dokončanje del po pogodbi, njihovo naročanje pri drugem izvajalcu pa bi povzročilo višje stroške izvedbe in posledično podaljšanje roka same izvedbe del.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Na seznamu so dela, ki so se naknadno izkazala za nujno potrebna kot posledica rušitvenih del, saj predhodnih sondaž ni bilo mogoče izvesti.

Zaradi tako naknadno ugotovljenega dejanskega stanja na terenu- stanovanjih na posameznih lokacijah, bo potrebno izvesti nekatera dodatna, pozneje naročena dela s strani naročnika, ki so hkrati tudi nujna za ustrezno dokončanje del po pogodbi, njihovo naročanje pri drugem izvajalcu pa bi povzročilo višje stroške izvedbe in posledično podaljšanje roka same izvedbe del.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 166 043.36 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 188 106.17 EUR