Lieferungen - 14027-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Mobile, modulare Containergebäude

2019/S 008-014027

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Poznań – Usługi Komunalne
ul. Słowackiego 43a
Poznań
60-521
Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Dźwig
Telefon: +48 618462901
E-Mail: maciej.dzwig@uslugikomunalne.com.pl
Fax: +48 618462911
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://uslugikomunalne.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia

Referenznummer der Bekanntmachung: UK.D.340-4/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44211100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie sześciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem, w zakresie i w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania, zgodnie z projektem i opracowaniem „Wymagania techniczne” (załączniki nr 1-2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakres podstawowy (gwarantowany) – dostarczenie, montaż i uruchomienie pięciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem;

2) zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 046 001.68 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223800
45215500
45262210
45332000
45310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie sześciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem, w zakresie i w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania, zgodnie z projektem i opracowaniem „Wymagania techniczne” (załączniki nr 1-2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakres podstawowy – dostarczenie, montaż i uruchomienie pięciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem;

2) zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie przez Wykonawcę gwarancyjnych przeglądów technicznych wszystkich toalet, niezbędnych dla prawidłowego ich funkcjonowania, każdorazowo potwierdzanych protokolarnie z umocowanymi przedstawicielami Zamawiającego oraz bieżące serwisowanie każdej z nich.

UWAGA: Zamówienie NIE obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do wszystkich wyznaczonych lokalizacji toalet, które Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Wykonawca będzie zobowiązany posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym prace objęte przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone toalety i wykonane prace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji jakości / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisowej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Szczegółowe informacje nt. sposobu wnoszenia wadium zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najpóźniej wraz z zawarciem umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 167-380085
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Andrzej Piasecki
ul. Migdałowa 8, Chyby
Przeźmierowo
62-081
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 658 536.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 663 416.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Doradztwo techniczne i nadzór merytoryczny nad realizacją zamówienia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dot. terminów składania odwołań znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm,).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019