Lieferungen - 14044-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Tonerpatronen

2019/S 008-014044

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sąd Okręgowy w Warszawie
ZP/OG/20/18
al. Solidarności 127
Warszawa
00-898
Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Komorowska
Telefon: +48 224404212
E-Mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Fax: +48 224405042
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.warszawa.so.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sądy i trybunały
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/OG/20/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 7 ustawy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 999 752.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych. Rodzaj i ilości zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawartość merytoryczna oferty Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia, wyliczoną w sposób określony w Rozdziale VI ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy - wykaz oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych - Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze wskazaniem nazwy producenta (dystrybutora) wyrobu,symbolu/marki/nazwy handlowej lub innej informacji umożliwiającej niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z wyrobem, w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy przez okres 8 miesięcy lub do wyczerpania środków.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 176-398437
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/OG/20/18
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
JM Data Sp. z o.o. Sp. k.
Trakt Lubelski 233
Warszawa
04-667
Polen
Telefon: +48 226730222
E-Mail: agata@jmdata.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse: www.jmdata.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 138 211.38 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 999 752.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polen
Telefon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019