Tjänster - 140463-2020

24/03/2020    S59

Belgien-Bryssel: Globalt förhandsmeddelande för GD Miljö avseende planerade öppna anbudsinfordringar för 2020

2020/S 059-140463

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate General for Environment
Postadress: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Globalt förhandsmeddelande för GD Miljö avseende planerade öppna anbudsinfordringar för 2020

Referensnummer: 2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är den planerade förteckningen över alla öppna anbudsinfordringar som ska inledas under 2020. Det kan komma att utlysas andra öppna anbudsinfordringar som inte finns med i förhandsmeddelandet, så kontrollera ovanstående webbplats regelbundet. Inledningsdatumen varierar från nu till årets slut, så det datum som anges nedan i II.3) är felaktigt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är den planerade förteckningen över alla öppna anbudsinfordringar som ska inledas under 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31/03/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Modellering av bullerminskning vid flygplatser

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.A3 – Miljökunskap, miljöinnovation och små och medelstora företag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 200 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sekretariat för utmärkelserna Europas miljöhuvudstad och European Green Leaf och sekretariatet för nätverken Europas miljöhuvudstad och European Green Leaf

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.A3 – Miljökunskap, miljöinnovation och små och medelstora företag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 5 000 000 EUR (1 250 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 15 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Plast – lönsamhetsanalys av politiska åtgärder för att minska oavsiktliga utsläpp av mikroplast

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.B1 – Hållbar produktion och konsumtion, hållbara produkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 200 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Plast – Hållbarhetsaspekter avseende biobaserade plaster

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.B1 – Hållbar produktion och konsumtion, hållbara produkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 150 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produkters miljöavtryck – förvärv av nya datauppsättningar för livscykelinventering

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.B1 – Hållbar produktion och konsumtion, hållbara produkter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 300 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för vetenskapligt och tekniskt stöd för implementeringen av Reach, CLP, PIC och POP

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för vetenskapligt och tekniskt stöd för genomförandet av Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), CLP (klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar), PIC (export och import av farliga kemikalier) och POP (långlivade organiska föroreningar).

Kommer att inledas av enheten ENV.B2 – Hållbara kemikalier.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal på 3 000 000 EUR (750 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 1 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för ”Vatten för det gröna avtalet” – implementering och utveckling av EU:s vatten- och havspolitik

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.C2 – Havsmiljö och vattenindustri.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal på 12 000 000 EUR (3 000 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 1 maj 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/05/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.C2 – Havsmiljö och vattenindustri.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 420 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 420 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 1 maj 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/05/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, nationella onlinerapporter på EEA:s webbplats

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.C2 – Havsmiljö och vattenindustri.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 100 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 1 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Studie om hållbar integrerad hantering av näringsämnen

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.D1 – Markanvändning och markförvaltning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 400 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 1 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bedömningsstöd till utkast till strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken med avseende på miljökrav

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.D1 – Markanvändning och markförvaltning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 1 500 000 EUR (500 000 EUR x 3) med ett beräknat inledningsdatum den 15 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Modellering av politiken för biologisk mångfald efter 2020: Bedömning av huruvida EU:s åtaganden för 2020 är tillräckligt ambitiösa för att bidra till minskning av förlusten av biologisk mångfald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 1 000 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 1 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd till uppföljning av EU:s vägledning om grön infrastruktur och om att integrera ekosystem och deras tjänster i beslutsfattande

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 150 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 september 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/09/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Den europeiska rödlistan över malar

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 600 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiska rödlistan över taxonomi

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 100 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

EU:s handlingsplaner för arter för bevarande av utrotningshotade pollinerare

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 150 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anpassning av mål för biologisk mångfald för företag och stöd för utveckling av god redovisningssed för naturkapital (e-GAAP)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 900 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avgränsande undersökning för att fastställa en övergripande och inkluderande ”enhet för användning av naturkapital”

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 300 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 15 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Taxonomiska verktyg för genomförandet av ett EU-system för övervakning av pollinerare i EU:s medlemsstater

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 800 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Finansiering av biologisk mångfald och spårning av utgifter med anknytning till biologisk mångfald i EU:s finansieringsinstrument

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D2 – Biologisk mångfald.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 400 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd till EU-plattformen avseende stora rovdjur

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 450 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 450 000 EUR (150 000 EUR x 3) med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Effektivitet avseende förvaltning av skyddade marina områden och skydd av marina arter enligt fågel- och habitatdirektiven

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 300 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till den biogeografiska processen inom ramen för Natura 2000

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 900 000 EUR (300 000 EUR x 3) med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Informationsmaterial om natur och biologisk mångfald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 510 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 510 000 EUR (170 000 EUR x 3) med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bedömning av de åtgärder som inrättats i särskilda skyddsområden och deras effektivitet

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 250 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bestämmelser om skydd av arter enligt fågel- och habitatdirektiven: Hur effektivt integreras de i sektorspolitiken?

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 300 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

EU:s Natura 2000-pris

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.D3 – Naturskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 1 200 000 EUR (600 000 EUR x 2) med ett beräknat inledningsdatum den 30 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppföljning av strategiska miljöbedömningar, Refit-utvärderingsstudie

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.E1 – Integrering och miljöbedömningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Studiekontrakt på 200 000 EUR med ett beräknat inledningsdatum den 31 oktober 2019.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31/10/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Samarbete med nationella domare på miljöområdet

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.E2 – Genomförande av miljölagstiftningen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal på 1 600 000 EUR (400 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 30 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva direktiv inom miljösektorn (del 1–del 2)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enheten ENV.E3 – Tillämpning av miljölagstiftningen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva direktiv på miljöområdet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal på 4 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 15 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva direktiv på miljöområdet

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal på 1 200 000 EUR (300 000 EUR x 4) med ett beräknat inledningsdatum den 15 april 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/04/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avskogning, EUTR (EU:s timmerförordning) och Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) samt stödtjänster

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.F3 – Multilateralt miljösamarbete.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 1 800 000 EUR (900 000 EUR x 2) med ett beräknat inledningsdatum den 1 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/06/2020

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stödtjänster avseende handel med vilda djur och växter

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommer att inledas av enhet ENV.F3 – Multilateralt miljösamarbete.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt på 2 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 2) med ett beräknat startdatum den 1 juni 2020.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/06/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/03/2020