Építési beruházás - 140501-2021

22/03/2021    S56

Magyarország-Badacsonytomaj: Közútjavítás

2021/S 056-140501

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wolf Viktória
E-mail: jegyzo@badacsonytomaj.hu
Telefon: +36 87571270
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.badacsonytomaj.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR001032822020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233142 Közútjavítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj, 028/13. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

Főbb adatok:

— 4797 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) felújítás / készítés,

— 100 m zárt csapadékvíz rendszer építés,

— 2647 m szennyvíz és ivóvíz rendszer és átemelő műtárgy építés,

— falazat készítés és természetes kő felület fugázás

— 10 db kandeláber elhelyezés

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 363 999 564.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233142 Közútjavítás
45233140 Közúton folyó munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Badacsonytomaj, 028/13. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

"Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj, 028/13. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17. hrsz.-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026. hrsz.) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

Főbb adatok:

— 4797 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) felújítás / készítés,

— 100 m zárt csapadékvíz rendszer építés,

— 2647 m szennyvíz és ivóvíz rendszer és átemelő műtárgy építés,

— falazat készítés és természetes kő felület fugázás

— 10 db kandeláber elhelyezés

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0, maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.3. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pont kiegészítése:

A személygépkocsi átmenő forgalmat biztosítani kell, kiemelten a júliusi és augusztusi időszakban

A Szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-542222
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
E-mail: info@szlbau.hu
Telefon: +36 87510953
Fax: +36 87411954
Internetcím: http://www.szlbau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 363 999 564.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakemberek biztosítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

"SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8., 12656189-2-19

MRK-Struktúra Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 4028 Debrecen, Kassai út 129., 26096894-2-09

Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32., 14854675-2-18

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/03/2021