Szolgáltatások - 140509-2018

30/03/2018    S63

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 063-140509

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: AK15794
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások(engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatás ok (engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 153 474 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások(engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., hrsz. 2249/1.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt,megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.

Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.

Ajánlattevőnek le kell folytatnia szükség szerint hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

Ajánlattevőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét - az ideiglenes helyreállítással - az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A kórház a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás ajánlattevő tulajdona lesz, de a tervezési díjmegfizetésével Ajánlatkérő megszerzi a tervdokumentáció szabad, területi korlátozásmentes, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján az ajánlattevő előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, tovább tervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek további igénye nincs.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.

Pályázatban figyelembe vett tervezéssel érintett terület nagysága: 2 438,41 m2.

Ajánlattevő feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében ajánlattevőt terhelik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmaitöbblettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60hónap) (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások(engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szegedi Tudományegyetem (6725 Szeged, Korányi fasor 14–15., hrsz. 3724.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ (Gyermekklinika), a Dél-alföldi régió központi, III. progresszivitású szintű gyermek sürgősségi és gyermek traumatólógiai ellátó helye.

A fejlesztés magas szintű célja az egykapus, sürgősségi triage elvein alapuló komplex gyermek sürgősségi és traumatológiai ellátást biztosító regionális központ kialakítása, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása.

Cél a Gyermekklinikán kialakítani egy önálló Gyermek Sürgősségi és Traumatológiai Osztályt.

A gyermek sürgősségi és traumatológiai ellátást egy blokkba szükséges szervezni. Az épület adottságaiból kifolyólag, a szakmai protokollokon alapuló betegút úgy tud megvalósulni, hogy az épület „DéliTornyában” (szárny) vertikálisan kerülnek elhelyezésre a funkcionális egységek, megvalósítva ezzel az egykapus betegfogadási rendszert és az egységes betegút rendszerét.

Az épület alagsorában (0. szint) kerül kialakításra az egykapus ellátást biztosító SBO, az alábbi funkciókat biztosító egységekkel:

– egy-egy önálló belgyógyászati és traumatológiai vizsgáló,

– egy sokktalanító helység,

– egy traumatológiai beavatkozó helyiség,

– két nagyobb fektető helyiség,

– két elkülönítő (fertőző és szeptikus) helység.

Az SBO egység mellett kap helyet Sürgősségi Diagnosztika két egysége:

– A képalkotó (radiológiai) diagnosztikai részleg, ahol a kapacitások maximális kihasználása érdekében a hagyományos radiológiai vizsgálatok is végezhetők.

– A helyben végzendő laborvizsgálatok számára, kerül kialakításra a sürgősségi laboratórium, a meglévőlabor épületrész bővítésével - mely a képalkotó diagnosztika mellé egy blokkba telepítve - direkt módon a beteg azonnali ellátása köré szervezi a vizsgálati kapacitásokat az eddigi széttagolt és elszórtan elhelyezkedőegységekkel szemben.

A Magas földszinten (1. szint), közvetlen az SBO felett kerül kialakításra a Traumatológiai és Sebészeti Osztálya megfelelő műtő kapacitásokkal és a III. progresszivitási szintű minimumfeltételeinek megfelelően.

A Traumatológiai és Sebészeti Osztály a sürgősségi (SBO) egységből lifttel könnyen elérhető kell legyen.

– Három korszerű műtőt kell a szinten kialakítani: 1 db steril műtő - a traumatológiai és sebészeti ellátásokhoz;1 db szeptikus műtő; 1 db endoszkópiás műtő - amely képes tehermentesíteni és/vagy helyettesíteni a sterilműtőt.

– A műtőblokkban a jogszabályi előírásoknak megfelelően - előkészítő, steril raktár, bemosakodó helyiségek,veszélyes hulladéktároló, egyéb kiegészítő helységek kialakítása szükséges.

– Az osztályon egy 5 ágyas korszerű ébredő-szubintenzív részleget kell kialakítani a műtőtér közvetlen közelében.

– Az osztályos betegellátáshoz a betegek életkori igényeinek megfelelő fürdőszobás kórtermek kialakítása szükséges, összesen 10 ágy elhelyezésével.

– A bent fekvő betegek egyes ellátási formáihoz (p. vérvétel, sebkötözés) osztályos kezelőhelyiség kialakítása szükséges.

Az I. emeleten (2. szint) az Intenzív Terápiás Osztály (ITO) fejlesztése során a jelenlegi megosztottság helyett,egy hosszanti tengely mentén kialakított intenzív betegellátó egységet kell kialakítani, 8 intenzív és 2 szeptikus intenzív ággyal, izoláló kórtermekkel.

A II. emeleten (3. szint), közvetlenül az ITO felett kerül kialakításra a mátrix rendszerben üzemelő ápolási osztály a megfelelő komfortfokozatú (fürdőszobás) kórtermekkel.

A tetőbérben (4. szint) szükséges elhelyezni a fenti ellátó egységek minimum feltételekben meghatározott szociális helységeit.

A terveket a hatályos jogszabályok, műszaki előírások, szabványok, módszertani útmutatók, kamarai ajánlások figyelembe vételével úgy kell elkészíteni, hogy a műszaki színvonal költséghatékonyan megvalósítható legyen.

A tervezéssel érintett terület nagysága: cca. 2 685 m2-s felújítás és 88 m2-s új épületrész építése.

Ajánlattevő feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében ajánlattevőt terhelik.

Részletek a közbesz. dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmaitöbblettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60hónap) (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások(engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem (7623 Pécs, József Attila út 7., hrsz. 4114.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett fejlesztés a mellékletként rendelkezésre bocsátott Építész Megvalósíthatósági Tanulmány B/2 változatban meghatározott építési munka.

A tervezési munkát az Építész Megvalósíthatósági Tanulmány B/2 változat megállapításainak figyelembe vételével kell elvégezni.

A fejlesztés helyszíne működő egészségügyi ellátó intézmény. A területen párhuzamosan „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”megnevezéssel szintén építési kivitelezési munka lesz folyamatban. A „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” program tervezőjével szoros együttműködés szükséges a tervezési munka során.

A fejlesztés meglévő épület bővítésével egy részének átépítésével valósul meg, a meglévő épületben folyamatos fekvőbetegellátás zajlik.

A terv készítés folyamatában orvostechnológus tervező bevonása szükséges.

A terveket a hatályos jogszabályok, műszaki előírások, szabványok, ÁNTSZ módszertani útmutatók,kamarai ajánlások figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy a műszaki színvonal költséghatékonyan megvalósítható legyen. A terv készítés során figyelembe kell venni a 60/2003. (X. 20.) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló ESzCsM rendelet előírásait.

A tervező feladata a megadott költségkeretre történő tervezés.

A terv készítés során szakmai egyeztetések szükségesek, a Pécsi Tudományegyetem orvosszakmai és műszaki képviselőinek elvárásait figyelembe kell venni.

Ajánlattevőnek a terveket úgy kell elkészíteni, hogy magukba foglalják a teljes körű, komplex akadálymentesítést.

Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:

— felmérési terv,

— programterv,

— előkészítő műszaki vizsgálatok,

— vázlatterv elkészítése,

— építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,

— az összes szükséges technológia tervek elkészítése,

— kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),

— megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,

— tervezői művezetés.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás,valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.

A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra,valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.

A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésieljárás során.

A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt,megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.

Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.

A tervezéssel érintett terület nagysága: A fejlesztés során 1 155,49 m2 felújítás és 543,9 m2 új építés valósul meg.

Ajánlattevő feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében ajánlattevőt terhelik.

Ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott É szakember szakmaitöbblettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60hónap) (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, balesetiellátás fejlesztése”
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások (engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76., HRSZ: 3086/25.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Engedélyes és kiviteli terv készítése az 1976-ban épült dr. Velkey László Gyermekegészségügyi Központ(GYEK) épületében található alábbiakban ismertetett betegellátó egységek bővítésére, átalakítására és felújítására vonatkozóan. A terv készítés folyamatába orvostechnológus tervező bevonása szükséges.

A tervezési feladatok a GYEK földszinten:

1. Járó- és fekvőbeteg felvételi és betegváró előtér felújítása, diszpécser és adatfelvevő pult kialakítása a bejárattal szemben és „triázs” helyiség kialakítása, ahol a sürgősségi esetek osztályozása történik

2. Sebészeti járóbeteg ellátás teljes területének átalakítása, felújítása - falburkolatok, padlóburkolatok cseréje,festés, bútor csere, épületgépészeti felújítás szükséges.

— Új tágas járóbeteg váróhelyiség kialakítása,

— Járóbeteg adminisztráció és szakdolgozói tartózkodó hely kialakítása,

— A közvetlen mentőbejárattal rendelkező ambulancia helyiség átalakítása,

— Az észak-déli irányú bevezető folyosó melletti vizesblokkok átalakítása - a keleti oldalon új közönségforgalmi vizesblokk kialakítása, ahol akadálymentes vizesblokk is helyet kap, a nyugati oldalon új személyzeti vizesblokk kialakítása,

— Raktár biztosítása a gyógyászati eszközök tárolására.

Felújítás, átépítés becsült nagysága 1. és 2. pont tekintetében 261 m2.

3. Sebészeti járóbeteg ellátás Nyugati irányú bővítés az udvar terhére:

— gipszelő helyiség kialakítása raktár helyiséggel és vetkőzővel,

— egy új rendelő kontrolvizsgálatokhoz (vetkőző fülkékkel),

— és egy új kezelő helyiség megvalósítása betegöltözőkkel (vetkőző fülkékkel),

— rendelő kisműtő - sebellátó hely létesítése (kisműtő - központi szívó és oxigén ellátással, mely alkalmas rövid narkózisban történő beavatkozások elvégzésére).

Bővítés becsült nagysága 160,95 m2.

4. Gyermek sürgősségi ellátó hely átalakítása, felújítása. Sokktalanító helyiség kialakítása központi oxigén és szívórendszerrel ellátva, ill. fertőző betegek számára külön vizsgáló helyiség kialakítása szükséges. A Felújítás,átépítés becsült nagysága 210 m2.

A tervezési feladatok a GYEK III. emeleten:

1. Tervezési feladatok a III. emelet „B” épületszárnyban található fekvőbeteg ellátó osztályon:

— 5 szobás égési rész kialakítása az osztály keleti oldalán és 4 ágyas szeptikus rész kialakítása az osztályon belül két nővér állással,

— Alaprajzi átalakítások az átszervezett osztály működéséhez:

— nagyobb gipszelő helyiség és gipsz raktár kialakítása a szeptikus részben és kötöző helyiség kialakítása az égési részben,

— külön vizesblokkal ellátott elkülönítő kialakítása a szeptikus részben,

— játszó-étkező részből nyíló teakonyha kialakítása a szeptikus részben,

— tisztaruha raktár és szennyes-dolgozó kialakítása a szeptikus részben,

— Az osztály betegszobáinak és kiszolgáló helyiségeinek klimatizálása,

— Épületgépészeti berendezések cseréje,

— Központi oxigén és szívórendszer kiépítése,

— Külső nyílászáró csere,

— Padlóburkolat és falburkolat csere,

— Betegszobák átalakítása: ajtóinak ágyak mozgatására is alkalmas méretűre cserélése,

— A szülők benntartózkodását is biztosító szobák kialakítása min. 3 db,

— Vizesblokkok átalakítása, akadálymentes használatra is alkalmas vizesblokk kialakítása, szülői-látogatói 2 nemű vizesblokk kialakítása, akadálymentes fürdetésre alkalmas helyiség kialakítása.

A Felújítás, átépítés becsült nagysága 600 m2.

2. Tervezési feladatok a III. emelet „C” szárny műtők területén:

— A műtő egység hiányzó zsilip rendszerének kiépítése,

— Falburkolatok, padlóburkolatok cseréje,

— Külső árnyékoló rendszer kiépítése a műtő helyiségeknél,

— Épületgépészeti berendezések cseréje,

— 1 db szeptikus műtő és 2 db steril műtő kialakítása,

— teljes építészeti és gépészeti átalakítás.

Átépítendő terület becsült nagysága: 422,34 m2.

A sebészeti műtő minél hatékonyabb működése érdekében a „C” szárny III. emeleti műtőszárny északi oldali -a beépített II. emelet feletti bővítése. A bővítés kapcsán statikai vizsgálatok elvégzése is szükséges.

Bővítés becsült nagysága: 111,384 m2.

Részletek a közbeszerzési.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott É szakember szakmaitöbblettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60hónap) (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, balesetiellátás fejlesztése”
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások(engedélyezési és a kiviteli tervek, valamint tervezői művezetés) beszerzése

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4., hrsz. 4127/5).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház esetében a TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0010 keretében épült hotelépületföldszint „C3” helyezkedik el az Sürgősségi Betegellátó Osztály, mely az eredeti tervek szerint ellátja a felnőtt és gyermek sürgősségi eseteket is.

Az elmúlt 4 év működési tapasztalatai alapján merült fel annak az igénye, hogy a gyermek ellátást amennyire lehetséges elkülönítve oldjuk meg, ez mind az ellátandó gyermek és hozzátartozók mind a felnőtt sürgősségi ellátás számára fontos.

Az előzetes felmérések alapján az egységes sürgősségi ellátási rend megbontása nélkül egyetlen helyszínalkalmas elkülönített gyermek sürgősségi rendelők kialakítására.

A kórház „B” épület földszintjén, a nyugati szárnyon található egy folyosó, ahol jelenleg a központi sterilizálóraktárai, az ágyfertőtlenítő valamint a dolgozói öltözők helyezkednek el. Ez az épület 1984-ben került átadásra alapvetően zsaluzott beton raszterekből épül fel, külső nyílászárói alumínium profilúak.

A tervezett építés során csak belső átalakítás szükséges a fő falak megbontása nélkül kell kialakítani a szükséges rendelőket, váróhelyet. Emiatt nem építési engedély köteles az átalakítás. A tervezett fejlesztéseredményeként a felnőtt sürgősségi osztállyal 10 méteres folyosóval összekötve egységes ellátási struktúrában épül ki a gyermek ellátó rész. Kinézetében és felszerelésében az SBO-val egységes építészeti struktúrának kell kialakulnia a gyermek ellátás specialitásai miatt a váró tartózkodó helyiség valamint a rendelők is kiemelten gyermekközpontú és gyermekbarát kinézetet kell, hogy kapjanak. A felújításba beletartozik az érintett terület teljes gépészeti és villamos rekonstrukciója a nyílászárók cseréje a megfelelő gyengeáramú hálózat kiépítése, a beépített bútorzat elkészítése és beszerelése, a felnőttek és gyerekek számára szükséges mosdó és wc-kialakítás elvárt követelmény.

A kialakításra kerülő gyermek sürgősségi blokk az alábbi helyiségekből áll:

— Rendelő 3 db, egyenként 18 m2,

— Kiemelt kezelő 36 m2,

— Gyermekváró 26 m2,

— WC, mosdó, pelenkázó 18 m2,

— Folyosó, közlekedő 62 m2.

Összesen: 196 m2.

Meg kell felelni az akadálymentesített követelményeknek, elsősorban a mozgásukban korlátozottak szükségleteinek.

A terveket a hatályos jogszabályok, műszaki előírások, szabványok, módszertani útmutatók, kamarai ajánlások figyelembe vételével úgy kell elkészíteni, hogy a műszaki színvonal költséghatékonyan megvalósítható legyen. A tervkészítés során figyelembe kell venni:

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódótervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról.

60/2003. (X. 20.) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló ESzCsM rendelet előírásait.

Ajánlattevő feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében ajánlattevőt terhelik.

Ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott É szakember szakmaitöbblettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60hónap) (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap(hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése”
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 145-299734
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2. rész
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balogh és Széll Építész Műterem Kft.
Postai cím: Arany J. u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61 526 575.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 47 604 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3. rész
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Top Kvalitás Kft.
Postai cím: Bakony u. 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42 913 955.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 36 290 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4. rész
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Postai cím: Perc utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35 890 721.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: 5. rész
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Archiko Építőipari Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Monti ezredes u. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 980 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Top Kvalitás Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.

Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.

Ajánlattevő neve: Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Déryné u. 2. 1. em. 1.

Ajánlattevő neve: ABC Group Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca.

Ajánlattevő neve: Archiko Építőipari Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 6.

Ajánlattevő neve: ST-RASZTER Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. I/1.

Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.

Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.

Ajánlattevő neve: Mediversum Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Márvány u. 42.

Ajánlattevő neve: Balogh és Széll Építész Műterem Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6720 Szeged, Arany J. u. 7.

Ajánlattevő neve: A STUDIO 90 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2018