Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 140850-2019

27/03/2019    S61

Magyarország-Budakalász: Iskolaépületek kivitelezése

2019/S 061-140850

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budakalász Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69338650
Postai cím: Petőfi tér 1.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyvári János
E-mail: hegyvari.janos@budakalasz.hu
Telefon: +36 26340266
Fax: +36 26340494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakalasz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.

Hivatkozási szám: EKR001135112018
II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budakalász, 16 tantermes iskola építése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 755 880 811.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2011 Budakalász, Klisovác utca 32., Hrsz.: 4209

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az építési telek területe 12 207 m2. A kivitelezés során az alábbiak megvalósítása: Sportudvar 1 300 m2 (külső kosárlabda pályával), játszó-pihenő udvar 1 950 m2, gazdasági udvar 140 m2, belső (tanári) parkoló 4 db, fedett kerékpár tároló hely 40 db, külső, közforgalmi parkolóhely 39 db, 16 tantermes iskolaépület, amelynek hasznos alapterülete 4 853 m2, ebből alagsor 2 531,7 m2, földszint 1 501,2 m2, 1. emelet 747,3 m2, 2. emelet 72,8 m2

Az épület az alábbi helyiségeket foglalja magába: 16 tanterem, 3 előadóterem. 1 035 m2 tornaterem (a hozzá tartozó beépítendő sportszerekkel), 3 csoportterem, 1 olvasóterem, 1 tanári egység, 1 melegítőkonyha beépítendő konyhatechnológiai eszközökkel, 1 étkező, 1 aula, 2 szakterem, 2 fejlesztő helyiség.

A részletes feladatok leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.) A kivitelezésben közreműködő építész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.) A kivitelezésben közreműködő gépész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.) A kivitelezésben közreműködő elektromos (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen (3 év) felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.) Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5.) 36 hónapot meghaladó jótállás mértéke / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-576712
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Budakalász, 16 tantermes iskola építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 755 880 811.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmesteri munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, konyhatechnológia, kertészeti munkák, lift, műszaki szaktanácsadás, építés irányítási tevékenység, napi organizációs feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószáma: 10572795-2-41

ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146., adószáma: 11266101-2-43)

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12., adószáma: 25098367-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2019