Lieferungen - 14095-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 008-014095

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Hoffman
Telefon: +48 616267083
E-Mail: maciej.hoffman@umww.pl
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umww.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodow...”

Referenznummer der Bekanntmachung: DE-II.433.12.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z ich dystrybucją oraz oprogramowania, w ilościach i o konfiguracji wymienionej w SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 229 177.48 PLN / höchstes Angebot: 1 384 283.70 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Województwo Wielkopolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z ich dystrybucją oraz oprogramowania, w ilościach i o konfiguracji wymienionej poniżej:

L.p. Opis Ilość w szt.

1. Komputer stacjonarny: Typ A o parametrach podanych w załączniku 2.1 188,

2. Komputer stacjonarny: Typ B o parametrach podanych w załączniku 2.2 4,

3. Komputer przenośny: Typ A o parametrach podanych w załączniku 2.3 170,

4. Komputer przenośny: Typ B o parametrach podanych w załączniku 2.4 31,

5. Monitor LCD o parametrach podanych w załączniku 2.5 188,

6. Mysz komputerowa o parametrach podanych w załączniku 2.6 41,

7. Pakiet biurowy typ podstawowy o parametrach podanych w załączniku 2.7 389.

Uwagi:

1. Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające urządzenia komputerowe oraz oprogramowanie o innej architekturze niż wymienione oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że rozwiązania te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp.

3. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, na inne oprogramowanie lub urządzenia niż wymienione w SIWZ, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni (zrealizuje) pełną funkcjonalność dostarczonego oprogramowania lub sprzętu, w środowisku informatycznym Szkół i WSCKZiU.

4. W przypadku stwierdzenia braku zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania

Z oprogramowaniem posiadanym przez Szkoły i WSCKZiU, koszty wymiany całości zamówionego oprogramowania oraz modernizacji infrastruktury na inne, spełniające warunki pokrywa w całości Wykonawca.

5. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa i wcześniej nieużywana.

6. Wymieniony wyżej przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkół i WSCKZiU biorących udział w Projekcie wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym powinien zapewniać pomoc dla osób z upośledzeniami wzroku, słuchu i niepełnosprawnych ruchowo. Umożliwiać rozpoznawanie mowy i sterowanie komputerem za pomocą poleceń głosowych lub dokonywać konwersji mowy na tekst, tak aby wprowadzanie znaków z klawiatury nie było konieczne. Pozwalać zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie oraz zapewnić możliwość zmiany kontrastu poszczególnych elementów.

8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia obejmuje również jego wniesienie do wskazanego miejsca w danej lokalizacji (to jest do konkretnych sal lub klas).

9. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją dostawy do instalacji oprogramowania systemowego i biurowego na każdym komputerze będącym przedmiotem dostawy oraz do utworzenia i przekazania każdej ze Szkół oraz WSCKZiU obrazu referencyjnego, zawierającego wyżej wymienione zainstalowane oprogramowanie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Klawiatura i myszka tego samego producenta co producent zaoferowanego komputera stacjonarnego: Typ A i B / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Komputer przenośny: Typ A, o wadze maksymalnie do 2 kg / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Zainstalowane oprogramowanie producenta sprzętu komputerowego (stacjonarnego: Typ A i B oraz przenośnego: Typ A i B) umożliwiające automatyczną aktualizację sterowników / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 8.3, poddziałanie 8.3.3, projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 181-409674
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19
Poznań
60-166
Polen
E-Mail: sebastian_o@ht.poznan.pl
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 271 820.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 229 177.48 PLN / höchstes Angebot: 1 384 283.70 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
nd.
nd.
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019