Dodávky - 141353-2020

24/03/2020    S59

Česko-Praha: Nemocniční prádlo

2020/S 059-141353

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 047-110430)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Národní identifikační číslo: 00064203
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 06
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.fnmotol.cz

Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance

Spisové číslo: 146/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
39518000 Nemocniční prádlo
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této nadlimitní veřejné zakázky (dále také „VZ“) je vybrat dodavatele k uzavření Kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky prádla pro zaměstnance.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 047-110430

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/06/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/06/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: