Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 141431-2017

14/04/2017    S74

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2017/S 074-141431

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 253-465553)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-465553

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan:

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Helyesen:

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek.-e szerint alkalmatlan,

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

továbbá akkor is alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -ánaka, szerint megfelelően az alábbiak szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket:

(1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy

a) a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy

b) szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

(2) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

(3) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

,Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének / 21. § (1) bekezdésének előírásait értelmében (a nyilvánosan elérhető nyilvántartásban való szereplést Ajánlatkérő .maga ellenőrzi).

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:

P.1. Az ajánlattevő Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik összesen nettó 5 Mrd Ft közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben.

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt;

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P.2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 5 000 000 000 HUF-ot [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. „Beszámolóval lezárt üzleti év alatt” alatt ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának napját érti.

P.3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző kettő évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseire.

Helyesen:

P.1. Az ajánlattevő Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik összesen nettó 5 Mrd Ft közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben.

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt;

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P.2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 5 Mrd Ft-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés]. „Beszámolóval lezárt üzleti év alatt” alatt ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának napját érti.

P.3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző kettő évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő a közös ajánlattevők, illetve a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában rögzíti a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M.1.1. legalább 350 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referenciával.

M.1.2. legalább 650 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú, referenciával.

M.1.3. legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazott felüljáró építést is, amely felüljáró szabadnyílása legalább 20 m volt.

M.1.4 legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, amely tartalmazza legalább 2 db körforgalom építését és vagy átépítését.

M.1.5. legalább 1 db vasútépítési referenciával, mely tartalmaz utasperon építést, valamint felsővezeték átépítést és/vagy felsővezeték szabályozást.

M.1.6. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1 200 m².

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.1.7. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1 200 m².

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban a jelen pontban: KR.) szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap híd-építés és/vagy -szerelés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.4. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési kivitelezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.5 1 fő, KR. szerinti É vezető tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési tervezői gyakorlattal rendelkezik.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)].

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M.1.1. legalább 350 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referenciával.

M.1.2. legalább 650 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú, referenciával.

M.1.3. legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazott felüljáró építést is, amely felüljáró szabadnyílása legalább 20 m volt.

M.1.4 legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, amely tartalmazza legalább 2 db körforgalom építését és vagy átépítését.

M.1.5. legalább 1 db vasútépítési referenciával, mely tartalmaz utasperon építést, valamint felsővezeték átépítést és/vagy felsővezeték szabályozást.

M.1.6. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1200 m2.

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban a jelen pontban: KR.) szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap híd-építés és/vagy -szerelés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.4. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési kivitelezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.5 1 fő, KR. szerinti É vezető tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési tervezői gyakorlattal rendelkezik;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz AZ ÁTFEDÉS NEM MEGENGEDETT.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő a közös ajánlattevők, illetve a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában rögzíti a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 21/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 24/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 20/06/2017
Helyesen:
Dátum: 23/06/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 21/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 24/04/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10 000 000 HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. A befizetés az AK bankjánál 10300002-20609931-49020322 sz.számra teljesíthető, melynek igazolása az ajánlatban csatolandó. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges.

A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

A jelen eljárás a Kbt. 53.§ (5) alapján feltételes közbeszerzés. Az AK a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően eljárva, az alábbiakban határozza meg azon feltétel(eke)t amelyt(ek)ől a közbeszerzés eredményességét függővé teszi:

— AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés finanszírozása egészben az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 program keretében elnyert támogatásból biztosított, amelynek érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. AK tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

AK továbbá tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a támogatási igény elfogadása a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.

— AK tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárást ellenőrző szerv (pl. irányító hatóság, közreműködő szervezet, központi koordinációs szerv) a jelen közbeszerzési eljárás lezárultát követően nem adja ki a szabályossági tanúsítványt és így a beszerzés költsége nem lesz elszámolható. Ezért AK ezen körülményt a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés tekintetében szerződéskötési feltételeként határozza meg.

AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

AT beárazott költségbecslést köteles ajánlatához csatolni

AK a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alk.-ot és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbanhatározta meg: III.1.2)-P.1.-P.3;III.1.3)-M.1.-M.2.

AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárjaannak lehetőségét, hogy nyertes AT-k a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodószervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.134.§(5) bek.-re. AK előteljesítést elfogad.

AK az M.2. pont szerinti alk.-i köv.-eket teljesítő szakemberek vonatkozásában szerződéskötési feltételkénthatározza meg az alábbi jogosultságok meglétét: MV-KÉ; MV-ÉG; É.

AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltaknak megfelelően jár el új gazdasági szereplő hiánypótlás során történőbevonása esetén.

Az eljárást a Kaposvári Közlekedési Zrt. nevében a NIFjár el.

Helyesen:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10M HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. A befizetés az AK bankjánál 10300002-20609931-49020322 sz.számra teljesíthető, melynek igazolása az ajánlatban csatolandó. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min.50 M,-Ft/kár, valamint 100 M,-Ft/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min.200 M,-Ft/kár, valamint 500 M,-Ft/év összegű, a munkáltatói felelősségbiztosítás esetében 10 M,-Ft/kár valamint 20 M Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges.

A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

A jelen eljárás a Kbt. 53.§ (5) alapján feltételes közbeszerzés. Az AK a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően eljárva, az alábbiakban határozza meg azon feltétel(eke)t amelyt(ek)ől a közbeszerzés eredményességét függővé teszi:

— AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés finanszírozása egészben az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 program keretében elnyert támogatásból biztosított, amelynek érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. AK tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

AK továbbá tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a támogatási igény elfogadása a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.

— AK tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárást ellenőrző szerv (pl. irányító hatóság, közreműködő szervezet, központi koordinációs szerv) a jelen közbeszerzési eljárás lezárultát követően nem adja ki a szabályossági tanúsítványt és így a beszerzés költsége nem lesz elszámolható. Ezért AK ezen körülményt a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés tekintetében szerződéskötési feltételeként határozza meg.

AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

AT beárazott költségbecslést köteles ajánlatához csatolni

AK a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alk.-ot és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2)-P.1.-P.3;III.1.3)-M.1.-M.2.

AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT-k a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.134.§(5) bek.-re. AK előteljesítést elfogad.

AK az M.2. pont szerinti alk.-i köv.-eket teljesítő szakemberek vonatkozásában szerződéskötési feltételként határozza meg az alábbi jogosultságok meglétét: MV-KÉ; MV-ÉG; É

AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltaknak megfelelően jár el új gazdasági szereplő hiánypótlás során történő bevonása esetén.

Ajánlatkérő a jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VII.2)További információk:

Az eredeti hirdetmény már módosításra került:

2017.02.06; 2017.02.20; 2017.03.22 és 2017.04.06. napján.