Tjenesteydelser - 141505-2018

31/03/2018    S64

Portugal-Lissabon: Levering af satellitkommunikationstjenester til fjernstyrede flysystemer

2018/S 064-141505

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170 Not specified
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN022018@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af satellitkommunikationstjenester til fjernstyrede flysystemer

Sagsnr.: EMSA/OP/2/2018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at kontrahere levering af satellitkommunikations-kapacitet (SATCOM — Satellite Communication) og kapacitetshåndteringstjenester til at støtte agenturets operationer vedrørende fjernstyrede flysystemer (RPAS — Remotely Piloted Aircraft System) uden for radio-synsvidde (BRLOS — Beyond Radio Line Of Sight) samt satellit-internettjenester for at forbinde den lokale kontrolstation (LGCS — Local Ground Control Station) med den centrale kontrolstation (CGCS — Central Ground Control Station) og/eller datacenteret for de fjernstyrede flysystemer (RPAS-DC — Remotely Piloted Aircraft System Data Centre).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 384 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

SATCOM-tjenester (≥ 2 Mbps)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64220000 Telekommunikationstjenester, undtagen telefon- og datatransmissionstjenester
64200000 Telekommunikation
35631100 Kommunikationssatellitter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

EU-medlemsstater, kandidatlande og EFTA-medlemslande. Driftszonerne kan være alle havområder omkring Den Europæiske Union samt EU- og EFTA-lande som startpunkt for tjenesten.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 påtænkes at skulle levere satellitkommunikationstjenester til BRLOS-kommunikationer med en datahastighed på mindst 2 Mbps for returlinket.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter skriftlig anmodning fra den ordregivende myndighed kan rammeaftalen forlænges op til 2 gange med en periode på 12 måneder under samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

SATCOM-tjenester (≥ 5 Mbps)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64200000 Telekommunikation
35631100 Kommunikationssatellitter
64220000 Telekommunikationstjenester, undtagen telefon- og datatransmissionstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Driftszonerne kan være alle havområder omkring Den Europæiske Union samt EU- og EFTA-lande som startpunkt for tjenesten.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2 påtænkes at skulle levere satellitkommunikationstjenester til BRLOS-kommunikationer med en datahastighed på mindst 5 Mbps for returlinket.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter skriftlig anmodning fra den ordregivende myndighed kan rammeaftalen forlænges op til 2 gange med en periode på 12 måneder under samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Satellit-internettjeneste

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72400000 Internettjenester
32530000 Satellitrelateret kommunikationsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Driftszonerne kan være alle havområder omkring Den Europæiske Union samt EU- og EFTA-lande som startpunkt for tjenesten.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 3 påtænkes at skulle levere internet via satellit for at forbinde det lokale kontrolcenter (LGCS) med det centrale kontrolcenter (CGCS) og eller RPAS-DC.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter skriftlig anmodning fra den ordregivende myndighed kan rammeaftalen forlænges op til 2 gange med en periode på 12 måneder under samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/05/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/10/2018
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/05/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Elektronisk modtagne bud bliver åbnet kl. 11:00 (CET/CEST), svarende til kl. 10:00 (lokal tid i Lissabon), i Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds kontorer, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032100
Fax: +352 43032100
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2018