Tjänster - 141505-2018

31/03/2018    S64

Portugal-Lissabon: Tillhandahållande av satellitkommunikationstjänster för fjärrstyrda luftfartssystem

2018/S 064-141505

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Not specified
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-post: OPEN022018@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3404
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av satellitkommunikationstjänster för fjärrstyrda luftfartssystem

Referensnummer: EMSA/OP/2/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64200000 Telekommunikationstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att teckna kontrakt avseende kapacitetstillhandahållande och kapacitetshantering gällande satellitkommunikation till byråns RPAS BRLOS-verksamhet och satellitinternettjänster för att koppla samman LGCS med CGCS och/eller RPAS-DC.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 384 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Satellitkommunikationstjänster (≥ 2 Mbps)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64220000 Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster
64200000 Telekommunikationstjänster
35631100 Kommunikationssatelliter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EU:s medlemsstater, kandidatländer och Efta-medlemsländer. Beredskapsområden kan bli alla havsområden som omger Europeiska unionen med ett EU-land eller Efta-land som startpunkt för tjänsten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1 avser att tillhandahålla satellitkommunikationskapacitet för BRLOS-kommunikation med en lägsta datatakt på 2 Mbps på returlänken.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Enligt skriftlig efterfrågan från den upphandlade myndigheten kan ramavtalet förnyas upp till 2 gånger med en period på 12 månader med samma villkor.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Satellitkommunikationstjänster (≥ 5 Mbps)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64200000 Telekommunikationstjänster
35631100 Kommunikationssatelliter
64220000 Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Beredskapsområden kan bli alla havsområden som omger Europeiska unionen med ett EU-land eller Efta-land som startpunkt för tjänsten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 avser att tillhandahålla satellitkommunikationskapacitet för BRLOS-kommunikation med en lägsta datatakt på 5 Mbps på returlänken.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Enligt skriftlig efterfrågan från den upphandlade myndigheten kan ramavtalet förnyas upp till 2 gånger med en period på 12 månader med samma villkor.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Satellitinternettjänster

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72400000 Internettjänster
32530000 Satellitbunden kommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Beredskapsområden kan bli alla havsområden som omger Europeiska unionen med ett EU-land eller Efta-land som startpunkt för tjänsten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 3 avser att tillhandahålla internet via satellit för att koppla samman LGCS med CGCS och/eller RPAS-DC.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Enligt skriftlig efterfrågan från den upphandlade myndigheten kan ramavtalet förnyas upp till 2 gånger med en period på 12 månader med samma villkor.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/05/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbuden som har mottagits elektroniskt öppnas kl. 11:00 (CET/CEST tid), som motsvarar kl. 10:00 (Lissabontid) i Europeiska sjösäkerhetsbyråns kontor, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032100
Fax: +352 43032100
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/03/2018