Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 141556-2018

31/03/2018    S64

Belgie-Brusel: Sledování pokroku ve vnitrostátních iniciativách v oblasti digitalizace průmyslu - SMART 2018/0002

2018/S 064-141556

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems for Digitising Industry
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Poštovní adresa: BU25 04/054
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Sledování pokroku ve vnitrostátních iniciativách v oblasti digitalizace průmyslu - SMART 2018/0002

Spisové číslo: 2018/0002
II.1.2)Hlavní kód CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vykazování a sledování vývoje vnitrostátních iniciativ v oblasti digitalizace je důležitým prvkem iniciativy zvané Digitalizace evropského průmyslu (DEI). Cílem této studie je vytvořit dobře strukturovaný nástroj pro sběr, monitorování a analýzu, pokrývající celou Evropskou unii. Nástroj poskytne jednotné roční reporty o digitalizaci a analýzy opatření v širším rámci týkající se vznikajících strategií digitálního růstu, které jsou spojeny s vnitrostátní inovací a průmyslovými politikami za dobu 3 let. Navazuje to na hlavní akční linie DEI: podpora inovační způsobilosti; regulačního rámce; rozvoje schopností a struktury národní správy. Analýza pokryje průřezové prvky, které jsou běžné pro několik členských států a jsou významné z hlediska evropské přidané hodnoty. Analýza bude doplněna podrobnými reporty o zemích zdůrazňujícími národní přístupy k digitalizaci průmyslu, politikám a investicím.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Porozumění souvislostem / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodiky a nástroje pro realizování úkolů / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a zdrojů / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Cena - Váha: 40/100
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 33
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: HORIZONT 2020
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/05/2018
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/05/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/03/2018