Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 141556-2018

31/03/2018    S64

Belgia-Bruxelles: Monitorizarea progreselor înregistrate în inițiativele naționale privind digitalizarea industriei - SMART 2018/0002

2018/S 064-141556

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems for Digitising Industry
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Adresă: BU25 04/054
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Monitorizarea progreselor înregistrate în inițiativele naționale privind digitalizarea industriei - SMART 2018/0002

Număr de referinţă: 2018/0002
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Raportarea și monitorizarea dezvoltării inițiativelor naționale în domeniul digitalizării reprezintă un element important al inițiativei privind Digitalizarea Industriei Europene (DIE). Obiectivul acestui studiu este de a construi un instrument bine structurat de colectare, monitorizare și analiză care să acopere întreaga Uniune Europeană. Acest instrument oferă rapoarte anuale consecvente privind digitalizarea și analize ale măsurilor în cadrul mai larg al strategiilor emergente de creștere digitală care sunt legate de politicile naționale în materie de inovare și industriale pe o perioadă de 3 ani. Acesta urmează liniile principale de acțiune ale DIE: stimularea capacității de inovare; cadrul de reglementare; dezvoltarea aptitudinilor; și structura guvernanței naționale. Analiza va acoperi elementele transversale, care sunt comune mai multor state membre și sunt semnificative din punctul de vedere al valorii adăugate europene. Analiza este însoțită de rapoarte detaliate ale țărilor care evidențiază abordările naționale privind digitalizarea industriei, politicile și investițiile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Înțelegerea contextului / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei și instrumentelor propuse pentru executarea sarcinilor / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și a resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40/100
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 33
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/05/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/05/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/03/2018