Storitve - 141564-2018

31/03/2018    S64

Luksemburg-Luxembourg: AO 10709 „Tehnična konsolidacija pravnih aktov Evropske unije in preverjanje njihove skladnosti“

2018/S 064-141564

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: L-2985
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Mr Jan Planovsky
E-naslov: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Telefaks: +352 292942672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://publications.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3239
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 10709 „Tehnična konsolidacija pravnih aktov Evropske unije in preverjanje njihove skladnosti“

Referenčna številka dokumenta: AO 10709
II.1.2)Glavna koda CPV
72311100 Storitve pretvorbe podatkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve, povezane s tehnično konsolidacijo pravnih aktov Evropske unije in preverjanjem njihove skladnosti.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tehnična konsolidacija pravnih aktov Evropske unije

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72314000 Storitve zbiranja in primerjave podatkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Tehnična konsolidacija pravnih aktov EU, ki zajema vključitev vseh sprememb (ki izhajajo iz aktov o spremembah, popravkov itd.) temeljnih aktov v besedilo členov, vendar brez kakršnih koli vsebinskih sprememb.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 52
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Preverjanje skladnosti konsolidiranih besedil pravnih aktov Evropske unije

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79100000 Pravne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Preverjanje skladnosti konsolidiranih besedil pravnih aktov Evropske unije, ki zajema preverjanje, ali so bile v konsolidirano besedilo nekega pravnega akta pravilno vnesene vse spremembe, ki zadevajo pravni akt.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: 4‑mesečni prevzem
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/05/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/05/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori Urada za publikacije v Luxembourgu.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

glejte razpisne specifikacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisne specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče prenesti z naslednjega spletnega mesta za e‑razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3239

Zahtevke za dodatne informacije je treba oddati izključno prek spletne strani za e‑razpise „e‑tendering“.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/03/2018