Lieferungen - 14188-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsmittel

2019/S 008-014188

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 237-540966)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polen
Kontaktstelle(n): Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Telefon: +48 226946296
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.centrum.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanych na terenie Warszawy i Łańska

Referenznummer der Bekanntmachung: 12/WFK/DEMiZ-31/WA_1-51,62,63/ZBR-57/WASK-67/ZRP-211,240/KR-WŁ-58/WOR/2018-PN/AJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39830000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanych na terenie Warszawy i Łańska, w podziale na części:

Część I - Środki czystości (dostawa - Al. Ujazdowskie 1/3)

Część II - Wyposażenie (dostawa - Al. Ujazdowskie 1/3)

Część III - Galanteria papiernicza (dostawa - Al. Ujazdowskie 1/3)

Część IV - Środki czystości (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część V - Wyposażenie (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część VI - Galanteria papiernicza (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część VII – Środki czystości i galanteria papiernicza na potrzeby KR-W Łańsk

Część VIII – Środki czystości do urządzeń gastronomicznych (dostawa Al. Ujazdowskie 1/3 i ZR Parkowa)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 237-540966

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia - Miejsce:
Anstatt:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.1.2019 roku za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

muss es heißen:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.1.2019 roku za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/01/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 16/01/2019
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: