Usługi - 142019-2020

TITytułPolska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
NDNr dokumentu142019-2020
PDData publikacji24/03/2020
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/03/2020
DTTermin11/08/2020
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71521000 - Usługi nadzorowania placu budowy
71520000 - Usługi nadzoru budowlanego
71530000 - Doradcze usługi budowlane
71540000 - Usługi zarządzania budową
RCKod NUTSPL911
IAAdres internetowy (URL)http://www.tvp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE