Usługi - 142019-2020

 • 549856-2019: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
  Data publikacji:20/11/2019Termin:16-11-2020
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 616036-2019: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
   Data publikacji:24/12/2019Termin:22-01-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 34739-2020: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
   Data publikacji:23/01/2020Termin:24-02-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 73214-2020: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
   Data publikacji:13/02/2020Termin:09-04-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 142019-2020: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
   Data publikacji:24/03/2020Termin:11-08-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 330676-2020: Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
   Data publikacji:14/07/2020Termin:16-11-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973