Services - 142182-2017

14/04/2017    S74    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Slovenia-Ljubljana: Engineering services

2017/S 074-142182

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Direkcija RS za infrastrukturo
5300177000
Tržaška cesta 19
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Sabina Brodt
Telephone: +386 014788336
E-mail: jn.drsi@gov.si
Fax: +386 014788036
NUTS code: SI0

Internet address(es):

Main address: http://www.dc.gov.si

I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A-52/17; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah.

Reference number: 43001-122/2017
II.1.2)Main CPV code
71300000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

08-0155 ZIDS Trebija – Sovodenj

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

17-0009 PLAZ Sv. Trojica

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

17-0024 BREZ Grad Borl

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

08-0175 REKO Bovec – Kobarid

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

10-0034 URED Ureditev ceste skozi Novo vas

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

17-0060 KRIŽ Krožišče Valeta (Portorož)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

00-0060 PREP Spuhlja-Ormož_ Križišče Moškanjci

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

06-0094 PREP Sl. Bistrica – Hajdina

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

06-0113 MODE Cezlak – Pesek

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

08-0061 URED Lovrenc na Dravskem polju

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

08-0065 URED Pečke

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

08-0083 URED Sv. Ana

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

10-0086 URED Mačkovci

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

10-0097 URED R3-712 Žihlava – Rogoznica

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

11-0023 REKO Rekonstrukcija ceste Ptuj – Spuhlja

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

16 – 13-0061 OBVO Vzhodna obvoznica Ormož

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

98-0587 REKO Ribnica – Podvelka

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

04-0005 URED Belokranjska c. v NM

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

04-0011 OBVO Škofljica

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 34
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

13-0011 URED Bučka – Jerman Vrh

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

21 – 17-0053 REKO Trbovlje-most čez Savo

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

17-0054 REKO Zagorje-most čez Savo

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

96-0083 OBVO Krško (etapa obvoznica Žadovinek)

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

96-0594 OBVO Obvoznica Bled sever – 2. in 3. faza

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

98-0496 URED Tacen – Šmartno, skozi Šmartno

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

13-0036 OBJR Most čez Vipavo v Zaloščah

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

13-0041 OBJR Nadvoz preko železnice v Sežani

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

14-0007 OBJR Most čez Savo v Brežicah

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 31
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2017