Tjenesteydelser - 142261-2020

24/03/2020    S59    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

2020/S 059-142261

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 043-102014)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
Telefon: +45 26631459

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/124729214.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Grønne områder inkl. renhold

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune udbyder hermed kontrakt vedr. grønne områder og renhold.

Udbuddet vedrører:

— Drift og vedligeholdelse af grønne områder inkl. renhold. Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 4 mio. DKK ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2026. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

Der indgår ikke overtagelse af materiel i entreprisen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 043-102014

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: