Lieferungen - 14228-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Liběchov: Medizinische Verbrauchsartikel

2019/S 008-014228

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 213-487934)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
67985904
Rumburská 89
Liběchov
277 21
Tschechien
Kontaktstelle(n): Elcos Group s.r.o.
Telefon: +420 2557095474
E-Mail: verejne.zakazky@elcos.cz
NUTS-Code: CZ020

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.iapg.cas.cz/cs/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda nákup spotřebního materiálu v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

5.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve Svazku 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Část Název dílčí části 1 Spotřební materiál I. 2 Spotřební materiál II Výsledkem zadávacího řízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 213-487934

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
muss es heißen:
Tag: 22/01/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
muss es heißen:
Tag: 22/01/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Další informace zadavatele o oprávněných osobách a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídky je pro obě části stejná.

Otevírání nabídek

Část 1 15.1.2019 v 9:15

Část 2 15.1.2019 v 9:45

muss es heißen:

Další informace zadavatele o oprávněných osobách a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídky je pro obě části stejná.

Otevírání nabídek

Část 1 22.1.2019 v 9:15

Část 2 neprodleně poté

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: