Būvdarbi - 142304-2015

25/04/2015    S81    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums HVAC jomā – ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām

2015/S 081-142304

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Kontaktpersona(-as): Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-5789
E-pasts: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Līgums HVAC jomā – ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesa, kas atrodas Luksemburgā, ir nolēmusi izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai uzlabotu klimatiskos apstākļus 1 no tās autostāvvietām. Pakalpojumi, uz ko attiecas šis līgums, aptvers ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšanu.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45331000, 45311100

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ13/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 227-400207, 25.11.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 2014/S 227-400207 Nosaukums: Līgums HVAC jomā – ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
12.3.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Veolia Luxembourg S.A.
52, rue de la Vallée
2661 Luksemburga
Luksemburga

V.4)Informācija par līguma vērtību
V.5)Informācija par apakšlīgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:

Uzaicinājuma uz konkursu dokumentāciju var lejupielādēt no http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Tīmekļa vietne tiks regulāri aktualizēta, tāpēc pretendenta pienākums ir pārbaudīt precizējumus un izmaiņas konkursa norises laikā.
Tiks organizēti 2 vietas apmeklējumi. Tie norisināsies 11.12.2014 un 12.12.2014 šādā adresē: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luksemburga, Luksemburga.

Ieinteresētajiem uzņēmumiem jānosūta rakstisks apstiprinājums uz db-ao-2014-13@curia.europa.eu norādot izvēlēto datumu un dalībnieku vārdu; minētā informācija jānosūta līdz 8.12.2014 attiecībā uz apmeklējumu 11.12.2014 un līdz 9.12.2014 attiecībā uz apmeklējumu 12.12.2014.

Eiropas Savienības Tiesa saglabā tiesības ieplānot papildu dienas vietas apmeklējumam, ja Tiesa to uzskata par nepieciešamu.
Pretendenti drīkst piedalīties tikai 1 no šiem apmeklējumiem.
Ja piedāvājums tiek iesniegts Tiesā, lūdzam ņemt vērā uzaicinājuma uz konkursu vēstulē minēto darbalaiku.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15.4.2015