Lieferungen - 14244-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke

2019/S 008-014244

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 197-445024)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polen
Kontaktstelle(n): Marta Burkiewicz
Telefon: +48 587617700
E-Mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Fax: +48 587617703
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.gdynia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42900000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24-miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 197-445024

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/01/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/01/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Stelle des zu berichtigenden Textes: Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 17/03/2019
muss es heißen:
Tag: 31/03/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/01/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 31/01/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia Część 13 postępowania.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie części nr 13 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia Część 13 postępowania.