Works - 142503-2019

27/03/2019    S61

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela

2019/S 061-142503

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 7096283000
Poštni naslov: Železna cesta 18
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mitja Breznik
E-naslov: mitja.breznik@2-tdk.si
Telefon: +386 41777018

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.drugitir.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/301680/Za_objavo.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8096
I.6)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: organizacija gradnje železniške proge

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji 2. tira železniške proge Divača-Koper

Referenčna številka dokumenta: JN-05/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
45000000 Gradbena dela
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Za izgradnjo 2. tira železniške proge Divača - Koper je potrebno predhodno pristopiti k izgradnji objektov Glinščica: most Glinščica 1, galerija Glinščica z opornim zidom, most Glinščica 2, oporni zid nad galerijo T2 in prepust - pritok Glinščice in vodnogospodarske ureditve vodotokov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45100000 Pripravljalna dela na gradbiščih
45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah
45400000 Zaključna gradbena dela
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Dolina reke Glinščice.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6)Finančna zavarovanja:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/05/2019
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 27/09/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/05/2019
Lokalni čas: 13:05
Kraj:

Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.4.2019 13:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Poštni naslov: Železna cesta 18
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/03/2019