Služby - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Nizozemsko-Amsterdam: Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

2020/S 060-142851

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: PO Box 71010
Obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
PSČ: 1008 BA
Země: Nizozemsko
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

Spisové číslo: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcových smluv na poskytování služeb s maximálně pěti hospodářskými subjekty, které umožní agentuře zajistit lidské zdroje, které nebudou zaměstnány přímo agenturou, v oblasti vývoje softwaru IT, realizace a údržby.

V souvislosti s uvedenými konkrétními technologiemi takto:

• podle priority (v kaskádě) pro objednávky na bázi lhůt a prostředků a

• obnovení soutěže v případě objednávek na bázi kótovaného času a prostředků nebo na základě pevné ceny.

Agentura nezávazně odhaduje, že celkový požadavek na poradenské služby v průběhu 4letého období platnosti rámcové smlouvy bude představovat:

— 17 460 člověkodnů pro služby týkající se technologií Microsoft,

— 10 698 člověkodnů pro služby týkající se technologií Informatica,

— 11 675 člověkodnů pro služby týkající se technologií SAP.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Software společnosti Microsoft, služby technologie Microsoft a související technologie

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72250000 Systémové a podpůrné služby
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
72260000 Služby programového vybavení
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72261000 Podpora programového vybavení
72262000 Vývoj programového vybavení
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
72232000 Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku
72265000 Konfigurace programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby mohou být prováděny v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně.

Prostory veřejného zadavatele: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Amsterdam, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace a údržby pro řešení založená na softwaru společnosti Microsoft, technologiích Microsoft a souvisejících technologiích.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční období v délce 24 měsíců se 2 možnými prodlouženími, pokaždé na období 12 měsíců, přičemž celková možná doba trvání smlouvy bude v délce 4 let (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Řešení v oblasti řízení kmenových dat založená na technologiích společnosti Informatica

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72250000 Systémové a podpůrné služby
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
72260000 Služby programového vybavení
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72261000 Podpora programového vybavení
72262000 Vývoj programového vybavení
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
72232000 Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku
72265000 Konfigurace programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby mohou být prováděny v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně.

Prostory veřejného zadavatele: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Amsterdam, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho zavedení a údržby pro řešení v oblasti řízení kmenových dat založená na technologiích společnosti Informatica.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční období v délce 24 měsíců se 2 možnými prodlouženími, pokaždé na období 12 měsíců, přičemž celková možná doba trvání smlouvy bude v délce 4 let (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Plánování podnikových zdrojů (ERP) založené na technologiích společnosti SAP

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72250000 Systémové a podpůrné služby
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
72260000 Služby programového vybavení
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72261000 Podpora programového vybavení
72262000 Vývoj programového vybavení
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72263000 Implementace programového vybavení
72232000 Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku
72265000 Konfigurace programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby mohou být prováděny v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně.

Prostory veřejného zadavatele: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Amsterdam, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho zavedení a údržby pro řešení v oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP) založená na technologiích společnosti SAP.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční období v délce 24 měsíců se 2 možnými prodlouženími, pokaždé na období 12 měsíců, přičemž celková možná doba trvání smlouvy bude v délce 4 let (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/05/2020
Místní čas: 14:00
Místo:

Evropská agentura pro léčivé přípravky, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: PO Box 71010
Obec: Amsterdam
PSČ: 1008 BA
Země: Nizozemsko
E-mail: info@ema.europa.eu
Tel.: +31 88781600
Internetová adresa: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/03/2020