Tjenesteydelser - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Nederlandene-Amsterdam: Levering af tjenester omfattende udvikling, konfiguration, implementering og vedligeholdelse af IT-software til dækning af løsninger baseret på Microsoft-, Informatica- og SAP-teknologier

2020/S 060-142851

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: PO Box 71010
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederlandene
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ema.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tjenester omfattende udvikling, konfiguration, implementering og vedligeholdelse af IT-software til dækning af løsninger baseret på Microsoft-, Informatica- og SAP-teknologier

Sagsnr.: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå rammeaftaler med højst fem økonomiske aktører vedrørende levering af tjenesteydelser, der vil sætte agenturet i stand til at erhverve ressourcer, der ikke er direkte ansat af agenturet, inden for udvikling, implementering og vedligeholdelse af IT-software.

I forbindelse med de anførte specifikke teknologier foregår proceduren som følger:

• i prioriteret rækkefølge (efter kaskadeprincippet) for ordrer på tids- og ressourcebasis

• med genåbning af konkurrencen om ordrer baseret på tid og midler eller på grundlag af en fast pris.

Agenturet anslår, uden at dette er bindende, at det samlede behov for rådgivningstjenester i løbet af den 4-årige rammeaftaleperiode forventes at udgøre:

— 17 460 persondage til tjenester vedrørende Microsoft-teknologier

— 10 698 persondage for tjenester relateret til Informatica-teknologier

— 11 675 persondage til tjenester vedrørende SAP-teknologier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Microsoft-software, Microsoft-teknologitjenester og relaterede teknologier

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72263000 Implementering af programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne kan udføres internt eller eksternt.

Intern lokalitet: Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af udvikling, konfiguration og vedligeholdelse af IT-software til løsninger baseret på Microsoft-software, Microsoft-teknologitjenester og relaterede teknologier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Indledende periode på 24 måneder med to mulige forlængelser, hver for en periode på 12 måneder, hvilket giver en samlet mulig kontraktvarighed på fire år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Master Data Management-løsninger (MDM) baseret på Informatica-teknologier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72263000 Implementering af programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne kan udføres internt eller eksternt.

Intern lokalitet: Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af udvikling, implementering og vedligeholdelse af IT-software i forbindelse med Master Data Management-løsninger (MDM) baseret på Informatica-teknologier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Indledende periode på 24 måneder med to mulige forlængelser, hver for en periode på 12 måneder, hvilket giver en samlet mulig kontraktvarighed på fire år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Enterprise Resource Planning (ERP) baseret på SAP-teknologier

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72263000 Implementering af programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne kan udføres internt eller eksternt.

Intern lokalitet: Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af udvikling, implementering og vedligeholdelse af IT-software til Enterprise Resource Planning-løsning (ERP) baseret på SAP-teknologier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Indledende periode på 24 måneder med to mulige forlængelser, hver for en periode på 12 måneder, hvilket giver en samlet mulig kontraktvarighed på fire år (2 + 1 + 1).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Det Europæiske Lægemiddelagentur, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NEDERLANDENE.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: PO Box 71010
By: Amsterdam
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederlandene
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 88781600
Internetadresse: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020