Servizzi - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

in-Netherlands-Amsterdam: Il-Provvista ta' Servizzi għall-Iżvilupp, il-Konfigurazzjoni, l-Implimentazzjoni u l-Manutenzjoni ta' Softwer tat-TI li Jkopru Soluzzjonijiet ibbażati fuq Teknoloġiji ta’ Microsoft, Informatica u SAP

2020/S 060-142851

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Indirizz postali: PO Box 71010
Belt: Amsterdam
Kodiċi NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kodiċi postali: 1008 BA
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: contracts@ema.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.ema.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Provvista ta' Servizzi għall-Iżvilupp, il-Konfigurazzjoni, l-Implimentazzjoni u l-Manutenzjoni ta' Softwer tat-TI li Jkopru Soluzzjonijiet ibbażati fuq Teknoloġiji ta’ Microsoft, Informatica u SAP

Numru ta' referenza: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li timplimenta oqfsa ta' kuntratti b'massimu ta' ħames operaturi ekonomiċi għall-provvista ta' servizzi, li jippermettu lill-Aġenzija tikseb riżorsi mhux imħaddma direttament mill-Aġenzija fil-qasam tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer tat-TI.

B'rabta mat-teknoloġiji speċifiċi elenkati kif ġej:

• f’ordni ta' prijorità (skont ordni ta' prijorità) għal ordnijiet fuq bażi ta' ħin u mezzi; u

• ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għall-ordnijiet fuq bażi ta' ħin u mezzi kkwotati jew ta' prezz fiss.

L-Aġenzija tistma, mingħajr ma din tkun torbot, li l-ħtieġa totali ta' konsulenza għal servizzi ta' konsulenza fuq il-perijodu ta' erba' snin tal-qafas ta' kuntratt hija mistennija li tirrapreżenta:

— 17 460 jum f'xogħol ta' bniedem għas-servizzi marbutin mat-teknoloġiji ta' Microsoft,

— 10 698 jum f'xogħol ta' bniedem għas-servizzi marbutin mat-teknoloġiji ta' Informatica,

— 11 675 jum f'xogħol ta' bniedem għas-servizzi marbutin mat-teknoloġiji SAP.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Softwer ta' Microsoft, Servizzi ta' Teknoloġija ta' Microsoft u Teknoloġiji Relatati

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72200000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software
72250000 Servizzi ta' sistemi u appoġġ
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
72210000 Servizzi ta' programmizzar tal-pakkeġġi tal-prodotti tas-software
72260000 Servizzi relatati mas-software
72230000 Servizzi ta' l-iżvilupp ta' software magħmul apposta
72261000 Servizzi ta' appoġġ għas-software
72262000 Servizzi ta' l-iżvulupp tas-software
72267000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni ta' softwer
72263000 Servizzi ta' l-implimentazzjoni tas-software
72232000 Żvilupp ta' software għal-transazzjonijiet ta' l-ipproċessar u doganali
72265000 Servizzi tal-konfigurazzjoni tas-software
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi jistgħu jitwettqu fuq bażi intra-muros jew extra-muros.

Is-sit intra-muros: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, Amsterdam, in-Netherlands.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' servizzi ta' żvilupp, konfigurazzjoni u manutenzjoni ta' softwer tat-TI ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq softwer tal-Microsoft, servizzi ta' teknoloġija tal-Microsoft u teknoloġiji relatati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Perijodu inizjali ta' 24 xahar bil-possibilità ta' żewġ tiġdidiet, għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed, li jagħmlu t-tul totali possibbili tal-kuntratt erba' snin (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Soluzzjonijiet tal-Immaniġġjar tad-Dejta Ewlenija (MDM) Ibbażati fuq Teknoloġiji ta' Informatica

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72200000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software
72250000 Servizzi ta' sistemi u appoġġ
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
72210000 Servizzi ta' programmizzar tal-pakkeġġi tal-prodotti tas-software
72260000 Servizzi relatati mas-software
72230000 Servizzi ta' l-iżvilupp ta' software magħmul apposta
72261000 Servizzi ta' appoġġ għas-software
72262000 Servizzi ta' l-iżvulupp tas-software
72267000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni ta' softwer
72263000 Servizzi ta' l-implimentazzjoni tas-software
72232000 Żvilupp ta' software għal-transazzjonijiet ta' l-ipproċessar u doganali
72265000 Servizzi tal-konfigurazzjoni tas-software
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi jistgħu jitwettqu fuq bażi intra-muros jew extra-muros.

Is-sit intra-muros: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, Amsterdam, in-Netherlands.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' servizzi ta' żvilupp, implimentazzjoni u manutenzjoni ta' softwer tat-TI marbuta ma' soluzzjonijiet tal-Immaniġġjar tad-Dejta Ewlenija (MDM) ibbażati fuq teknoloġiji ta' Informatica.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Perijodu inizjali ta' 24 xahar bil-possibilità ta' żewġ tiġdidiet, għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed, li jagħmlu t-tul totali possibbili tal-kuntratt erba' snin (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi (ERP) ibbażat fuq Teknoloġiji SAP

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72200000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software
72250000 Servizzi ta' sistemi u appoġġ
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
72210000 Servizzi ta' programmizzar tal-pakkeġġi tal-prodotti tas-software
72260000 Servizzi relatati mas-software
72230000 Servizzi ta' l-iżvilupp ta' software magħmul apposta
72261000 Servizzi ta' appoġġ għas-software
72262000 Servizzi ta' l-iżvulupp tas-software
72267000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni ta' softwer
72263000 Servizzi ta' l-implimentazzjoni tas-software
72232000 Żvilupp ta' software għal-transazzjonijiet ta' l-ipproċessar u doganali
72265000 Servizzi tal-konfigurazzjoni tas-software
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi jistgħu jitwettqu fuq bażi intra-muros jew extra-muros.

Is-sit intra-muros: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, Amsterdam, in-Netherlands.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' servizzi ta' żvilupp, implimentazzjoni u manutenzjoni ta' softwer tat-TI f'soluzzjoni tal-Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi (ERP) ibbażata fuq teknoloġiji SAP.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Perijodu inizjali ta' 24 xahar bil-possibilità ta' żewġ tiġdidiet, għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed, li jagħmlu t-tul totali possibbili tal-kuntratt erba' snin (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 5
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/05/2020
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/05/2020
Ħin lokali: 14:00
Post:

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, IN-NETHERLANDS.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Indirizz postali: PO Box 71010
Belt: Amsterdam
Kodiċi postali: 1008 BA
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: info@ema.europa.eu
Telefown: +31 88781600
Indirizz tal-Internet: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
13/03/2020