Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Ţările de Jos-Amsterdam: Furnizarea de servicii de dezvoltare, configurare, implementare și întreținere de software IT care acoperă soluții bazate pe tehnologii Microsoft, Informatica și SAP

2020/S 060-142851

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: PO Box 71010
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Cod poștal: 1008 BA
Țară: Țările de Jos
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, configurare, implementare și întreținere de software IT care acoperă soluții bazate pe tehnologii Microsoft, Informatica și SAP

Număr de referinţă: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este de a pune în aplicare contracte-cadru cu maximum cinci operatori economici pentru furnizarea de servicii care să permită agenției să achiziționeze resurse care nu sunt angajate direct de către agenție în domeniul dezvoltării, implementării și întreținerii de software IT.

În legătură cu tehnologiile specifice enumerate, după cum urmează:

• în ordine de prioritate (cascadă) pentru comenzi pe bază de timp și mijloace; și

• redeschiderea concurenței pentru comenzile pe bază de timp și mijloace menționate sau cu preț fix.

Agenția estimează, fără ca aceasta să constituie o obligație, că nevoia totală de servicii de consultanță pentru perioada de patru ani a contractului-cadru va reprezenta:

— 17 460 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile Microsoft,

— 10 698 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile Informatica,

— 11 675 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile SAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciile Microsoft Software, tehnologia Microsoft și tehnologiile conexe

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72220000 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică
72210000 Servicii de programare a pachetelor de produse software
72260000 Servicii de software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72263000 Servicii de aplicare de software
72232000 Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de software personalizat
72265000 Servicii de configurare de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Locul principal de executare:

Serviciile pot fi efectuate pe o bază intra-muros sau extra-muros.

Site intra-muros: Agenția Europeană pentru Medicamente, Amsterdam, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, configurare și întreținere de software IT a soluțiilor bazate pe Microsoft software, servicii tehnologiei Microsoft și tehnologiile conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Perioada inițială de 24 de luni, cu două reînnoiri posibile, fiecare pe o perioadă de 12 luni, cu o posibilă durată totală a contractului de patru ani (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Soluții de gestionare a datelor master (MDM) Bazate pe Tehnologiile Informatica

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72220000 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică
72210000 Servicii de programare a pachetelor de produse software
72260000 Servicii de software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72263000 Servicii de aplicare de software
72232000 Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de software personalizat
72265000 Servicii de configurare de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Locul principal de executare:

Serviciile pot fi efectuate pe o bază intra-muros sau extra-muros.

Site intra-muros: Agenția Europeană pentru Medicamente, Amsterdam, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, implementare și întreținere de software IT în legătură cu soluțiile de gestionare a datelor master (MDM) bazate pe tehnologiile Informatica.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Perioada inițială de 24 de luni, cu două reînnoiri posibile, fiecare pe o perioadă de 12 luni, cu o posibilă durată totală a contractului de patru ani (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enterprise Resource Planning (planificarea resurselor enterprise) pe baza tehnologiilor SAP

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72220000 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică
72210000 Servicii de programare a pachetelor de produse software
72260000 Servicii de software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72263000 Servicii de aplicare de software
72232000 Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de software personalizat
72265000 Servicii de configurare de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Locul principal de executare:

Serviciile pot fi efectuate pe o bază intra-muros sau extra-muros.

Site intra-muros: Agenția Europeană pentru Medicamente, Amsterdam, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, implementare și întreținere de software IT în cadrul soluției de planificare a resurselor enterprise (ERP) bazată pe tehnologiile SAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Perioada inițială de 24 de luni, cu două reînnoiri posibile, fiecare pe o perioadă de 12 luni, cu o posibilă durată totală a contractului de patru ani (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/05/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/05/2020
Ora locală: 14:00
Locul:

Agenția Europeană pentru Medicamente, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: PO Box 71010
Localitate: Amsterdam
Cod poștal: 1008 BA
Țară: Țările de Jos
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 88781600
Adresă internet: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2020