Služby - 142867-2020

25/03/2020    S60

Fidži-Suva: Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie v Tichomoří

2020/S 060-142867

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 042-098147)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Delegation of the European Union for the Pacific
Poštovní adresa: Corner of Scott and Usher Streets
Obec: Suva
Kód NUTS: 00 Not specified
Země: Fidži
Kontaktní osoba: Head of Administration
E-mail: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Adresa profilu zadavatele: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie v Tichomoří

Spisové číslo: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
79713000 Strážní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zhotovitel musí zajistit lidské a materiální zdroje nutné k zajištění bezpečnosti osob a majetku, za něž odpovídá veřejný zadavatel. Hlavní služby, které mají být poskytnuty, mohou zahrnovat mimo jiné poskytnutí služeb bezpečnostní ochranky, „aktivní“ GPS/GPRS monitorovací systémy, poplašné systémy a bezpečnostní kamerové systémy.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 042-098147

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/04/2020
Má být:
Datum: 14/05/2020
VII.2)Další dodatečné informace: