Servicii - 142867-2020

25/03/2020    S60

Fiji-Suva: Servicii de securitate pentru Delegația Uniunii Europene pentru Pacific

2020/S 060-142867

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 042-098147)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Delegation of the European Union for the Pacific
Adresă: Corner of Scott and Usher Streets
Localitate: Suva
Cod NUTS: 00 Not specified
Țară: Fiji
Persoană de contact: Head of Administration
E-mail: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de securitate pentru Delegația Uniunii Europene pentru Pacific

Număr de referinţă: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Cod CPV principal
79713000 Servicii de pază
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractantul trebuie să pună la dispoziție resursele umane și materiale necesare pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor aflate sub responsabilitatea autorității contractante. Principalele servicii care vor fi furnizate pot include, printre altele, furnizarea de agenți de pază, sisteme de monitorizare „active” GPS/GPRS, sisteme de alarmă și sisteme de supraveghere video (CCTV).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 042-098147

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/04/2020
A se citi:
Data: 14/05/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: