Storitve - 142867-2020

25/03/2020    S60

Fidži-Suva: Storitve varovanja za delegacijo Evropske unije za Pacifik

2020/S 060-142867

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 042-098147)

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Delegation of the European Union for the Pacific
Poštni naslov: Corner of Scott and Usher Streets
Kraj: Suva
Šifra NUTS: 00 Not specified
Država: Fidži
Kontaktna oseba: Head of Administration
E-naslov: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Internetni naslov profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve varovanja za delegacijo Evropske unije za Pacifik

Referenčna številka dokumenta: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Glavna koda CPV
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajalec mora zagotoviti človeške in materialne vire, potrebne za zagotavljanje varnosti oseb in premoženja, za katere je odgovoren naročnik. Glavne storitve, ki jih bo treba zagotoviti, lahko med drugim vključujejo zagotavljanje varnostnikov, „aktivnih“ sledilnih sistemov GPS/GPRS, alarmnih sistemov in sistemov nadzornih kamer.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/03/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 042-098147

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 01/04/2020
Se glasi:
Datum: 14/05/2020
VII.2)Druge dodatne informacije: