Servicii - 142875-2020

25/03/2020    S60

Belgia-Bruxelles: CNECT/2020/OP/0009 — Studiu privind drepturile de autor și noile tehnologii: Gestionarea datelor privind drepturile de autor și inteligența artificială — SMART 2019/0038

2020/S 060-142875

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 030-068969)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CNECT/2020/OP/0009 — Studiu privind drepturile de autor și noile tehnologii: Gestionarea datelor privind drepturile de autor și inteligența artificială — SMART 2019/0038

Număr de referinţă: CNECT/2020/OP/0009
II.1.2)Cod CPV principal
79121000 Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Rezultatele studiului vor informa viitoarea Comisie și vor contribui în principal în două domenii de reflecție a politicilor. În primul rând, nevoia de a evalua și de a moderniza potențial infrastructura europeană de date și drepturi de autor este din ce în ce mai proeminentă între statele membre și sectoarele creative. De exemplu, viitoarea președinție finlandeză va lansa o reflecție asupra gestionării drepturilor de autor și a datelor din industriile culturale, care va analiza aceste aspecte, inclusiv o reflecție în jurul tehnologiei Blockchain. În al doilea rând, întrebările referitoare la drepturile de autor și AI figurează de asemenea în mod proeminent în actualele dezbateri privind politicile.

Viitoarea Comisie va trebui să reflecte dacă ar trebui luate în considerare acțiuni politice în ceea ce privește aceste domenii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 030-068969

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/04/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 03/06/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 07/04/2020
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 05/06/2020
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: