Tjenesteydelser - 142876-2020

25/03/2020    S60

Belgien-Bruxelles: Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU

2020/S 060-142876

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 030-068968)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General Environment,
Postadresse: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU

Sagsnr.: ENV/2020/OP/0003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er behov for en større indsats for at håndtere de levestedsrelaterede årsager til tilbagegangen i agerlandsfugle. Kontrakten sigter mod, på grundlag af en gennemgang af de tilgængelige oplysninger om agerlandsfugle og deres levesteder, at støtte de kompetente miljø- og landbrugsmyndigheder i at udvikle relevante bevaringsordninger, særligt ved hjælp af den fælles landbrugspolitik. Der er desuden behov for nogle målrettede kommunikationsaktiviteter med henblik på at involvere og rådføre sig med alle berørte interessenter og opbygge et ejerskab til de planlagte bevaringsordninger, især blandt landbrugere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 030-068968

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 03/04/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 17/04/2020
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 07/04/2020
Tidspunkt: 14:30
Læses:
Dato: 21/04/2020
Tidspunkt: 14:30
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Som følge af udbruddet COVID-19 er åbnings- og slutfristerne blevet forlænget med yderligere to uger.