Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 142877-2020

25/03/2020    S60

Italia-Ispra (VA): Sprijin Copernicus pentru Grupul pentru observarea Pământului și Monitorizarea Agricolă Globală (GEOGLAM)

2020/S 060-142877

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 043-100663)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sprijin Copernicus pentru Grupul pentru observarea Pământului și Monitorizarea Agricolă Globală (GEOGLAM)

Număr de referinţă: JRC/IPR/2020/OP/0303
II.1.2)Cod CPV principal
77100000 Servicii pentru agricultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul-cadru are în vedere punerea în aplicare a sprijinului Copernicus în favoarea GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring - http://earthobservations.org/geoglam.php). Obiectivul principal este consolidarea sistemelor de monitorizare agricolă la nivel național și subnațional în țările partenere GEOGLAM, punând la dispoziție produse de referință pentru monitorizarea culturilor bazate pe datele Sentinel și în completarea produselor Copernicus de servicii terestre existente la nivel global.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 043-100663

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 08/04/2020
A se citi:
Data: 06/05/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 15/04/2020
A se citi:
Data: 08/05/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: