Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 142930-2023

08/03/2023    S48

Hrvatska-Krapina: Električna energija

2023/S 048-142930

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Nacionalni registracijski broj: 20042466298
Poštanska adresa: Magistratska 1
Mjesto: KRAPINA
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ljiljana Horvat
E-pošta: ljiljana.horvat@kzz.hr
Telefon: +385 49329205
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kzz.hr
Adresa profila kupca: www.kzz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Nacionalni registracijski broj: 62349405673
Poštanska adresa: Mirka Crkvenca 1
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@dzkzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://dzkzz.hr/ambulanta-krapina/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ante Kovačića Zlatar
Nacionalni registracijski broj: 45452785696
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 1
Mjesto: Zlatar
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49250
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-akovacica-zlatar.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-akovacica-zlatar.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Antuna Mihanovića Klanjec
Nacionalni registracijski broj: 91051804100
Poštanska adresa: Ulica lijepe naše 1
Mjesto: Klanjec
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49290
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-amihanovica-klanjec.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-amihanovica-klanjec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Antun Mihanović Petrovsko
Nacionalni registracijski broj: 29768513109
Poštanska adresa: Petrovsko 58
Mjesto: Petrovsko
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49234
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-amihanovica-petrovsko.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Bedekovčina
Nacionalni registracijski broj: 27514975394
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 13
Mjesto: Bedekovčina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49221
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@os-bedekovcina.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Belec
Nacionalni registracijski broj: 31647438883
Poštanska adresa: Belec 50
Mjesto: Belec
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49254
Država: Hrvatska
E-pošta: os-belec@os-belec.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-belec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Donja Stubica
Nacionalni registracijski broj: 26580296546
Poštanska adresa: Toplička cesta 27
Mjesto: Donja Stubica
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49240
Država: Hrvatska
E-pošta: ured1@os-donja-stubica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://osnovna-skola-donja-stubica.hr/wp/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Đure Prejca
Nacionalni registracijski broj: 38859983763
Poštanska adresa: Ratkajeva 8
Mjesto: Desinić
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49216
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-djure-prejca-desinic.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Đurmanec
Nacionalni registracijski broj: 64964131342
Poštanska adresa: Đurmanec bb
Mjesto: Đurmanec
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49225
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-djurmanec.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-djurmanec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Franje Horvata Kiša
Nacionalni registracijski broj: 21673601455
Poštanska adresa: Trg Svete Ane 28
Mjesto: Lobor
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49253
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Gornje Jesenje
Nacionalni registracijski broj: 45671692561
Poštanska adresa: Gornje Jesenje 78
Mjesto: Gornje Jesenje
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49233
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-gornje-jesenje.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Janka Leskovara
Nacionalni registracijski broj: 49697472944
Poštanska adresa: Dragutina Kunovića 8
Mjesto: Pregrada
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49218
Država: Hrvatska
E-pošta: ured.ospregrada@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-pregrada.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Josipa Broza Kumrovec
Nacionalni registracijski broj: 28425262208
Poštanska adresa: Antuna Mihanovića 8
Mjesto: Kumrovec
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49295
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Konjščina
Nacionalni registracijski broj: 41491060540
Poštanska adresa: Matije Gupca 6
Mjesto: Konjščina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49282
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-konjscina.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-konjscina.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Krapinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 46106875125
Poštanska adresa: Zagrebačka 15
Mjesto: Krapinske Toplice
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49217
Država: Hrvatska
E-pošta: os-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-krapinske-toplice.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ksaver Šandor Gjalski Zabok
Nacionalni registracijski broj: 59587812513
Poštanska adresa: Đački put 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Lijepa Naša
Nacionalni registracijski broj: 11758881611
Poštanska adresa: Tuhelj 54
Mjesto: Tuhelj
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49215
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan
Nacionalni registracijski broj: 84849200587
Poštanska adresa: Mihovljan bb
Mjesto: Mihovljan
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49252
Država: Hrvatska
E-pošta: os-mihovljan@os-ljgaj-mihovljan.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Mače
Nacionalni registracijski broj: 75549096062
Poštanska adresa: Mače 32
Mjesto: Mače
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49251
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-mace.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.os-mace.com/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Marija Bistrica
Nacionalni registracijski broj: 72149773971
Poštanska adresa: Zagrebačka 15
Mjesto: Marija Bistrica
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49246
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-marija-bistrica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-marija-bistrica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Matije Gupca
Nacionalni registracijski broj: 93929174665
Poštanska adresa: Matije Gupca 2
Mjesto: Gornja Stubica
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49245
Država: Hrvatska
E-pošta: osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/skola/kontakti
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Oroslavje
Nacionalni registracijski broj: 12402583374
Poštanska adresa: Antuna Mihanovića 6
Mjesto: Oroslavje
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49243
Država: Hrvatska
E-pošta: os-oroslavje@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-oroslavje.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Pavla Štoosa
Nacionalni registracijski broj: 12109447077
Poštanska adresa: Kraljevec na Sutli 152/1
Mjesto: Kraljevec na Sutli
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49294
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Side Košutić
Nacionalni registracijski broj: 66597814254
Poštanska adresa: Radoboj 21
Mjesto: Radoboj
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49232
Država: Hrvatska
E-pošta: radoboj@os-skosutic-radoboj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-skosutic-radoboj.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički
Nacionalni registracijski broj: 34947430654
Poštanska adresa: Brestovec Orehovički 40
Mjesto: Brestovec Orehovički
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49228
Država: Hrvatska
E-pošta: os-s.radica@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-sradica-brestovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Sveti Križ Začretje
Nacionalni registracijski broj: 47145610800
Poštanska adresa: Školska 5
Mjesto: Sveti Križ Začretje
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49223
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Veliko Trgovišće
Nacionalni registracijski broj: 80509719304
Poštanska adresa: Stjepana Radića 27
Mjesto: Veliko Trgovišće
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49214
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-veliko-trgovisce.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli
Nacionalni registracijski broj: 10252520738
Poštanska adresa: Hum na Sutli 152
Mjesto: Hum na Sutli
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49231
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Vladimir Nazor Budinščina
Nacionalni registracijski broj: 25185975313
Poštanska adresa: Budinščina 18C
Mjesto: Budinščina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49284
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Zlatar Bistrica
Nacionalni registracijski broj: 52399386937
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 10
Mjesto: Zlatar Bistrica
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49247
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SS Konjščina
Nacionalni registracijski broj: 10810483829
Poštanska adresa: Matije Gupca 5
Mjesto: Konjščina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 40282
Država: Hrvatska
E-pošta: ss-konjscina@kr.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-konjscina.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Bedekovčina
Nacionalni registracijski broj: 05274910037
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 1
Mjesto: Bedekovčina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49221
Država: Hrvatska
E-pošta: sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-bedekovcina.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija A. G. Matoša Zabok
Nacionalni registracijski broj: 90817200215
Poštanska adresa: Prilaz dr. Franje Tuđmana 13
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: gimagm-zabok@gimagm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gimagm.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Krapina
Nacionalni registracijski broj: 31689508648
Poštanska adresa: Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-krapina.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ss-krapina.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Oroslavje
Nacionalni registracijski broj: 20950883747
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 1
Mjesto: Oroslavje
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49243
Država: Hrvatska
E-pošta: admin@ss-oroslavje.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-oroslavje.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Pregrada
Nacionalni registracijski broj: 74467195398
Poštanska adresa: Stjepana Škreblina 1A
Mjesto: Pregrada
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49218
Država: Hrvatska
E-pošta: ss-pregrada@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://sspregrada.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću
Nacionalni registracijski broj: 54719033509
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Đalskog 5
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 40210
Država: Hrvatska
E-pošta: skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://sudigoz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Zabok
Nacionalni registracijski broj: 27822403513
Poštanska adresa: Ivana i Cvjete Huis 2
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: srednjao@inet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-zabok.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SŠ Zlatar
Nacionalni registracijski broj: 62006181150
Poštanska adresa: Braće Radića 10
Mjesto: Zlatar
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49250
Država: Hrvatska
E-pošta: ss-zlatar@kr.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://sszlatar.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica Krapinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 41607275884
Poštanska adresa: Gajeva 2
Mjesto: Krapinske Toplice
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49217
Država: Hrvatska
E-pošta: info@sbkt.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.sbkt.hr/KT/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zabok
Nacionalni registracijski broj: 34938158599
Poštanska adresa: Bračak 8
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 40210
Država: Hrvatska
E-pošta: informacije@bolnica-zabok.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.bolnica-zabok.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Nacionalni registracijski broj: 93298204867
Poštanska adresa: Bračak 4
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: info@regea.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://regea.org/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Krapinsko-zagorska županija
Nacionalni registracijski broj: 20042466298
Poštanska adresa: Magistratska 1
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@kzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kzz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica Stubičke Toplice
Nacionalni registracijski broj: 49018632737
Poštanska adresa: Park Matije Gupca 1
Mjesto: Stubičke Toplice
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49244
Država: Hrvatska
E-pošta: info@sbst.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.stubicketoplice.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 98491896949
Poštanska adresa: Gajeva 2
Mjesto: Krapinske Toplice
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49217
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorska razvojna agencija
Nacionalni registracijski broj: 62236562878
Poštanska adresa: Frana Galovića 1/b
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
E-pošta: secretary@zara.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.zara.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije
Nacionalni registracijski broj: 63625874835
Poštanska adresa: Bobovje 52 G
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@poduzetnickicentar-kzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://poduzetnickicentar-kzz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Nacionalni registracijski broj: 29674792830
Poštanska adresa: Matije Gupca 63
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ljekarna-kzz.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakon o javnoj nabavi NN 120/2016; 114/2022

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0009465
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

Referentni broj: JN/VV-2/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka je nabava opskrbe električnom energijom krajnjeg kupca za OMM-ove u kategoriji poduzetništvo, prema uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te prema reguliranim uvjetima na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 306 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora odnosno mjesta isporuke električne energije su mjerna mjesta pojedinačnih naručitelja navedenih pod točkom 2.1. ove Dokumentacije o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka je nabava opskrbe električnom energijom krajnjeg kupca za OMM-ove u kategoriji poduzetništvo, prema uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te prema reguliranim uvjetima na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj - Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021), Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22), Zakona o energiji (120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18.), Pravilima organiziranja tržišta električne energije (NN 107/19 i 36/20), te ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije u RH, a u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u DoN.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora energije / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 306 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Prema dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/04/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/04/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina, dvorana za sastanke, 3 kat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Prema Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Prema navodima iz točke 42. Dokumentacije o nabavi

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/kontakt/12
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2023