29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 142982-2023

08/03/2023    S48

Polska-Folusz: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2023/S 048-142982

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 370197504
Adres pocztowy: 56
Miejscowość: Folusz
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-222
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Miśkowicz, Dorota Cetnarowska
E-mail: zamowienia@folusz.dps.pl
Tel.: +48 134413076
Faks: +48 134413076
Adresy internetowe:
Główny adres: www.folusz.dps.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pomoc społeczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy artykułów spożywczych

II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, w tym dostawy: mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe, mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych, nabiału i margaryn, jaj, artykułów spożywczych pakowanych, owoców i warzyw, pieczywa i żurku, ryb, artykułów spożywczych mrożonych. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy (1-6 razy tygodniowo) artykułów spożywczych na podstawie przekazywanych każdorazowo zamówień.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15113000 Wieprzowina
15131120 Produkty wędliniarskie
15131490 Gotowe dania wieprzowe
15131134 Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131400 Produkty wieprzowe
15131410 Szynka
15111100 Wołowina
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15112000 Drób
15131135 Wędliny drobiowe
15112100 Świeży drób
15131500 Produkty drobiowe
15112130 Kurczęta
15112300 Wątróbki drobiowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy nabiału i margaryn

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15511000 Mleko
15431100 Margaryna
15551310 Jogurt bez dodatków substancji smakowych
15530000 Masło
15551320 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych
15511100 Mleko pasteryzowane
15511600 Mleko skondensowane
15511700 Mleko w proszku
15543000 Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery
15544000 Ser twardy
15542100 Ser twarogowy
15541000 Ser stołowy
15512300 Śmietana pełnotłusta
15512200 Śmietana tłusta
15512100 Śmietana chuda
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy nabiału i margaryn

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy jaj

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy jaj

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy artykułów spożywczych pakowanych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15612100 Mąka pszenna
15332400 Owoce konserwowane
15842220 Batony czekoladowe
15833100 Desery
15891000 Zupy i buliony
15331110 Przetworzone warzywa korzeniowe
15831200 Cukier biały
15831000 Cukier
15871270 Mieszanki przypraw
15331462 Groch puszkowany
15331135 Grzyby przetworzone
15863000 Herbata
15821200 Herbatniki słodkie
15841000 Kakao
15331142 Kapusta przetworzona
15613300 Produkty zbożowe
15861000 Kawa
15871230 Ketchup
15872000 Zioła i przyprawy korzenne
15331400 Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
15892200 Ekstrakty warzywne
15331470 Kukurydza słodka
15830000 Cukier i produkty pokrewne
15872300 Zioła
15871273 Majonez
15851100 Makaron niegotowany
15332230 Marmolady
15612300 Mąka i mączka warzywna
03142100 Miód naturalny
15831600 Miód
15613313 Muesli lub produkty równoważne
15871250 Musztarda
15871110 Ocet lub produkty równoważne
15411100 Olej roślinny
15331500 Warzywa konserwowane w occie
15332300 Przetworzone orzechy
15331460 Warzywa puszkowane
15331136 Papryki przetworzone
15872100 Pieprz
15842000 Czekolada i wyroby cukiernicze
15613380 Płatki owsiane
15332200 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15899000 Proszek do pieczenia
15872200 Przyprawy korzenne
15332412 Przetworzone rodzynki
15614100 Ryż długoziarnisty
15321700 Mieszanki soków nieskoncentrowanych
15800000 Różne produkty spożywcze
15321000 Soki owocowe
15872400 Sól
15821100 Pieczywo tostowe
15821000 Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie
15842300 Wyroby cukiernicze
15890000 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15982000 Napoje orzeźwiające
15321600 Sok jabłkowy
15321100 Sok pomarańczowy
15981200 Gazowane wody mineralne
15981000 Wody mineralne
15980000 Napoje bezalkoholowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych pakowanych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy owoców i warzyw

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100 Ziemniaki
03222111 Banany
03221430 Brokuły
03221111 Burak ćwikłowy
03221113 Cebula
03222210 Cytryny
03221110 Warzywa korzeniowe
03221210 Fasola
03221212 Fasola szparagowa
03221220 Groch
03222322 Gruszki
03222321 Jabłka
03221420 Kalafior
03221410 Kapusta
03221300 Warzywa liściaste
03222240 Mandarynki
03221112 Marchew
03221270 Ogórki
03221230 Papryka
03221260 Grzyby
03222220 Pomarańcze
03221240 Pomidory
03221320 Sałata liściasta
03222334 Śliwki
03222313 Truskawki
03222341 Winogrona stołowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy pieczywa i żurku

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15811100 Chleb
15811400 Bułeczki
15811000 Pieczywo
15811500 Pieczywo gotowe
15898000 Drożdże
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy pieczywa i żurku

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy ryb

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
15241200 Śledź przetworzony lub konserwowany
15221000 Ryby mrożone
15241500 Makrela
15234000 Ryby wędzone
15241400 Tuńczyk puszkowany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy ryb

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy artykułów spożywczych mrożonych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331170 Warzywa mrożone
15332100 Przetworzone owoce
03221340 Szpinak
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DPS Folusz, Folusz 56, 38-222 Folusz

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych mrożonych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
11/04/2023

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Okres realizacji umowy: 01.07.2023 - 31.12.2023. Szczegóły zostaną zawarte w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
11/04/2023

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2023