Lavori - 143063-2020

25/03/2020    S60

Bulgaria-Sofia: Stazione della metropolitana

2020/S 060-143063

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 247-608143)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Metropoliten“ EAD
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Krasimira Georgieva, inzh. Iskra Ilieva
E-mail: kgeorgieva@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212034 / 29212722
Fax: +359 29877892
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.metropolitan.bg/
Indirizzo del profilo di committente: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, етап III — участък под бул. „Владимир Вазов“ от км 4+340,00 до км 1+280,00 с 3 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Codice CPV principale
45234125 Stazione della metropolitana
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Обществената поръчка е за изготвяне на технически (работен) проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 3 060 м. По трасето се изграждат 3 подземни метростанции — МС2, МС3 и МС4, и 2 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2020
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 247-608143

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата/Офертата трябва да бъде валидна до:
anziché:
Data: 12/10/2020
leggi:
Data: 02/11/2020
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Срок за получаване на оферти
anziché:
Data: 26/03/2020
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 15/04/2020
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Условия за отваряне на офертите
anziché:
Data: 27/03/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 16/04/2020
Ora locale: 10:00
VII.2)Altre informazioni complementari: